Visits 284747

naslovna1803

Edukacija

Realizovana u EHO

Pod edukativnim aktivnostima podrazumevamo sve seminare, tribine, radionice, kurseve i sl. koji su realizovani u sklopu 14 projekata EHO. Na primer, u 2004. održano je ukupno 4.030 edukativnih aktivnosti u organizaciji i van nje sa ukupno 58.377 učesnika, a vodilo ih je skoro 100 saradnika i volontera EHO.

Teme

Obzirom na svoje dvanaestogodišnje iskustvo u radu na najrazličitijim projektima i budući jedna od najvećih NVO u našoj zemlji, EHO ima potrebno znanje, veštine i iskustvo za sprovođenje edukativnih aktivnosti na sledeće teme:

1.Upravljanje organizacijom / firmom
2.Upravljanje projektnim ciklusom uz korišćenje logičkog okvira
3.Mobilizacija resursa
4.Upravljanje ljudskim resursima
5.Komunikacija i odnosi sa javnošću (PR)
6.Ljudska prava
7.Upravljanje konfliktima i njihovo rešavanje
8.Strateško planiranje
9.Volonterski menadžment i volonterstvo uopšte
10.Sve teme u vezi HIV-a/AIDS-a
11.Sve teme u vezi osoba sa invaliditetom
12.Izgradnja tolerancije i mira i pomirenje
13.Javno zastupanje i lobiranje
14.Monitoring i evaluacija
15.Crkveni humanitarni rad (dijakonija)
16.Osnaživanje društveno marginalizovanih grupa
17.Kućna nega starih i bolesnih
18.Sve teme u vezi raka
19.Planiranje, organizovanje i vođenje radionica
20.Veštine prezentacije
21.Razne teme iz oblasti rada na dečijim projektima
22.Do-No-Harm – Metoda projektnog planiranja za organizacije koje rade u konfliktnim područjima


Struktura treninga, seminara i radionica

Struktura i dinamika svake pojedine edukativne aktivnosti zavisi od potreba polaznika treninga / seminara / radinice. Svaki trening / radionica se posebno planira i prilagođava potrebama određene grupe polaznika.

U zavisnosti od teme, njenog obima, potreba polaznika, njihovog raspoloživog vremena i ostalih resursa, postoji mogućnost izvođenja raznih edukativnih aktivnosti:

EHO sve svoje treninge može da izvede na srpskom (hrvatskom, bošnjačkom) i engleskom jeziku.


Treneri/-ce

Marija Parnicki, koordinatorka Dijakonijskog centra

Diplomirani psiholog. Uža spacijalistička oblast treninga - Nenasilno delovanje, nenasilna komunikacija.

Robert Bu, koordinator Romskog resurnog centra

Sertifikovani trener od juna 2004. godine (sertifikat profesionalnog trenera izdat od strane Chartered Institute of Personell Development u Londonu). Uže specijalističke oblasti su mu volonterski menadžment, planiranje, organizovanje i vođenje radinica i crkveni humanitarni rad.

Pored ovih trenera, veliki broj saradnika i volontera EHO ima veliko iskustvo u praktičnom radu na raznim projektima i njegovom prezentovanju na raznim javnim događajima i u okviru raznih edukativnih aktivnosti.

  • kratke uvodne radionice (od 90-120 min)
  • duže radionica na specifične teme (3 -8 sati)
  • bazični trening (1 dan / 8 sati)
  • standardni trening I (2-2,5 dana)
  • standardni trening II (3-4 dana)
  • kraća obuka (5-10 dana, po mogućnosti u više blokova / modula od po nekoliko dana)
  • duža obuka (10-15 dana, obavezno tokom dužeg vremenskog perioda u nekoliko blokova / modula).

Ana Bu, saradnica, od 2011,

Sertifikovana trenerica od juna 1998. (međunarodni sert. trenera za upravljanje NVO izdat od strane Oxfam-a i CES-a) i jedna od trenerica prve generacije Tima TRI. Pored svih tema koje se tiču rada u NVO i planiranja, organizovanja i vođenja radionica, uže specijalističke oblasti su joj etnička raznovrsnost, tolerancija i rešavanje konflikata, kao i rodna ravnopravnost.

FaLang translation system by Faboba

Aktuelnosti

EHO saradnici i predstavnici institucija socijalne zaštite Srbije u poseti Nemačkoj
Objavljeno: 20-02-2019
Saradnja civilnog sektora i države daju najbolje rezultate. Organizacije civilnog društva i predstavnici države ravnopravno ...
Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava
Objavljeno: 20-02-2019
Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) objavljujeJAVNI POZIVza dodelu bespovratnih sredstava u vidu opreme (mašina, alata) za ...
SASTANAK LOKALNIH OBRAZOVNIH KOORDINATORA
Objavljeno: 13-02-2019
U sredu 13. februara 2019. godine održan je sastanak projektnog tima sa lokalnim obrazovnim koordinatorima koji su angažovani u ...
POSETA GENERALNOG SEKRETARA GAW
Objavljeno: 12-02-2019
Eno Haks (Enno Haaks), generalni sekretar organizacije Gustav Adolf Werk (GAW), posetio je u petak 08. februara 2019. godine ...
SVETSKI MOLITVENI DAN 2019 u Srbiji
Objavljeno: 05-02-2019
„Dođite, sve je spremno“, Slovenija Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) u okviru ekumenskog rada žena organizuje ...
KONSULTACIJE O BUDUĆEM PROJEKTNOM CIKLUSU
Objavljeno: 31-01-2019
Konsultativni sastanak mreže saradnika, pedagoških asistenata i učitelja, koji su angažovani na projektu „Pomoć prisilno ...

Partneri