Resursni centar za osobe sa invaliditetom, EHO obeležava dva važna datuma, 3. decembar - Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i 5. decembar - Međunarodni dan volontera.

Povodom 3. decembra,  Resursni centar OSI je u saradnji sa Gradskom upravom za socijalnu i dečju zaštitu Grada Novog Sada,  organizovao Sajam organizacija i institucija OSI na prvom spratu SPENS-a.  Na sajmu se predstavlja 17 organizacija, putem prodajnih izložbi i scenskim nastupima svojih korisnika. Sajam je otvoren od 3. do 9. decembra od 11:00 do 18:00h.

Povodom 5. decembra, Dana volontera,  Resursni centar OSI organizuje proslavu u prostorijama Dnevnog centra za OSI “Radna soba” za svoje vredne volontere, korisnike i saradničke organizacije i institucije. Na proslavi će biti podeljene diplome polaznicima koji su uspešno završili kurseve pri Resursnom centru OSI, kao i zahvalnice volonterima za pruženu podršku i organizacijama sa kojima uspešno sarađujemo više godina.