Visits 210618

In Memoriam Roman Miz (...

Najverovatnije poslednji pesnik ekumenizma u Srbiji je otpevao svoju labudovu pesmu kroz su-osnivanje i verno i aktivno učešće u edukativnom projektu „Škola ekumenizma“ Ekumenske humanitarne organizacije nastojeći da osvesti naš narod za stvarnost vanvremenskog jedinstva Hristovog naroda na zemlji kroz duhovno i praktično okupljanje raznih pojedinaca iz različitih nacionalnih, konfesionalnih pa čak i ideoloških pozadina. Dugačak spisak postignuća i priznanja na tom životnom putu svedoči o neumornom pregalaštvu o. Romana Miza iza koga je stajao nedosanjani san o jedinstvu crkve na zemlji, stoga tako, nekim pojedincima on ostaje stalni izazov, dok drugima možda predstavlja samo puki spisak ne sasvim razumljivih stvari. Većina nas, koji smo imali privilegiju da ga upoznamo i makar kratko sarađujemo s njim, ostajemo negde između ove dve krajnosti, i rado se sećamo njegovih dosetki i duhovitih primedbi na istorijska i aktuelna dešavanja i verskom životu, takođe i njegove otvorenosti i toplog prijema prema drugima i drugačijima, kao i odlika dobrog i vernog Hristovog sluge. Iskreno se nadamo da će on čuti, ako već i nije, poruku svog Gospodara: „U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.“ 

Održana obuka o pisanj...

Opširnije: Održana obuka o pisanju biznis plana

U prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije 07. novembra 2017. godine organizovana je obuka “Kako napisati biznis plan”. 

Ciljevi obuke su bili da se učesnici upoznaju sa karakteristikama biznis planova i sa različitim formularima za biznis planove, razviju osnovne veštine planiranja svog biznisa i ovladaju nekim metodama  planiranja kao i da popune Prijavu sa biznis planom za dodelu bespovratnih sredstava.

Uručeni ključevi soci...

Opširnije: Uručeni ključevi socijalnih stanova u Obrenovcu

U četvrtak, 26. oktobra 2017. godine uručeni su ključevi 21 socijalnog stana, za 21 socijalno ugroženu porodicu čiji je privremeni smeštaj u Obrenovcu, uništen u poplavama u maja, 2014. godine.

Pored predstavnika donatora, Ekumenske humanitarna organizacija (Srbija), HEKS-EPER (Švajcarska), ceremoniji su prisustvovali i direktor Kancelarije za javna ulaganja - Marko Blagojević, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - Nenad Ivanišević,  predsednik GO Obrenovac - Miroslav Čučković, kao i predstavnici Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine u Srbiji. 

Najava događaja: Cerem...

Opširnije: Najava događaja: Ceremonija uručivanja ključeva socijalnih stanova u Obrenovcu i Lazarevcu...

U četvrtak, 26. oktobra 2017. godine, Ekumenska humanitarna organizaciji (EHO) u saradnji sa Gradom Beogradom, Gradskom opštinom Obrenovac i Gradskom opštinom Lazarevac, organizuje ceremonije uručivanja ključeva 37 socijalnih stanova, za 37 socijalno ugroženih porodica, čiji je privremeni smeštaj u Obrenovcu i Lazarevcu, uništen u poplavama u maja, 2014. godine.

U periodu nakon poplava, određeni broj porodica u Obrenovcu i Lazarevcu privremeno je smešten u Hotel “Obrenovac” i Sportski centar u Lazarevcu. Privremeni smeštaj, kao i nemanje alternative, su inicirali da EHO, pripremi projekat izgradnje deset prizemnih objekata sa 37 socijalnih stanova (šest prizemnih objekata sa 21 stanom u Obrenovcu i četiri prizemna objekta sa 16 stanova u Lazervcu). Finansijska sredstva su obezbeđena, donacijom švajcarske fondacije “Swiss Solidarity” i švajcarske organizacije “HEKS-EPER”.

Državni sektretar Mini...

Opširnije: Državni sektretar Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, dr Nenad Ivanišević, u...

U petak, 17. novembra, Ekumenska humanitarna organizacija, organizovala je sastanak (u EHO Centru u Novom Sadu) sa državnim sekretarom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI), Dr Nenadom Ivaniševićem. 

Tokom sastanka, državni sekretar MGSI, Dr Nenad Ivanišević, upoznat je sa višegodišnjim radom EHO u oblasti razvoja civilnog drušva, socijalne inkluzije i usluga socijalne zaštite. Fokus prezentacije je bio na metodologiji rada EHO sa Romskom nacionalnom zajednicom u R. Srbiji u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja i pravne zaštite.

Podrška obrazovanju si...

Opširnije: Podrška obrazovanju siromašne dece i mladih

Kontinuirana podrška za socijalno depriviranu decu i mlade sa ciljem poboljšavanja njihovih šansi i uspeha u obrazovanju sprovodi se, od septembra meseca 2017. godine, u nekoliko lokalnih zajednica širom Srbije. Aktivnosti se sprovode kao deo dvogodišnjeg projekta „Podrška obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih u Srbiji“ uz podršku Brot für die Welt iz Nemačke. Projektom želimo da podržimo napore škola i lokalnih zajednica da se ulaganjem u obrazovanje siromašne dece ostvare pozitivne lične, društvene i ekonomske promene.

Uručeni ključevi soci...

Opširnije: Uručeni ključevi socijalnih stanova u Lazarevcu

U četvrtak, 26. oktobra 2017. godine uručeni su ključevi 16 socijalnih stanova, za 16 socijalno ugroženih porodica čiji je privremeni smeštaj, u barakama Kolubare u Velikim Crljenima, uništen u poplavama u maja, 2014. godine.

Pored predstavnika donatora, Ekumenske humanitarna organizacija (Srbija), HEKS-EPER (Švajcarska) i SCO/SDC (Švajcarska), ceremoniji su prisustvovali i gradonačelnik Grada Beograda - Siniša Mali i predsednik GO Lazarevac - Bojan Sinđelić.

Podrška deci u učenju...

Opširnije: Podrška deci u učenju u OŠ „Jožef Atila“ iz Novog Sada

Od septembra 2016. godine EHO i osnovna škola „Jožef Atila“ iz Novog Sada realizuju saradnju na polju dodatne podrške učenicima 1. razreda. Volonteri nekoliko puta nedeljno odlaze u produženi boravak škole gde rade sa učenicima kojima je potrebna dodatna podrška u učenju. Boravci se formiraju spajanjem dva odeljenja, rad je organizovan, tako da se smenjuju slobodne aktivnosti i izrada domaćih zadataka.

POZIV za dodelu bespovr...

Opširnije: POZIV za dodelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje

Ekumenska humanitarna organizacija objavljuje

POZIV

za dodelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje tj. započinjanje ili unapređenje sopstvenog posla ranjivih i marginalizovanih grupa na teritoriji vojvođanskih opština u okviru projekta

“Pomoć prisilno raseljenim Romima i Romkinjama”

koji je podržan od strane Brot für die Welt i Diakonie Württemberg

U novosadskoj Sinagogi...

Opširnije: U novosadskoj Sinagogi održan koncert horova

Sinoć je u novosadskoj Sinagogi održan koncert horova Reformatske crkvene opštine Debeljača i Vojlovica, Slovačke evangeličke A.V. crkvene opštine iz Selenče i Evangelističke metodističke crkve iz Novog Sada i Kisača. Koncert je imao humanitarni karakter i prikupljana su sredstva za Rakinfo, projekat Ekumenske humanitarne organizacije koji pruža podršku obolelima od raka i njihovim porodicama.

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr