Visits 237591

EHO apel za izbeglice 2018

Opširnije: EHO apel za izbeglice 2018

Ekumenska humanitarna organizacija je u avgustu, 2015. godine pripremila EHO Apel za pomoć izbeglicama/migrantima. Do sada je putem EHO apela prikupljeno približno 2.6 miliona EUR i realizovano je 24 projekta, u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije.

U toku je realizacija projekta izgradnje bunara u Prihvatno tranzitnom centru Principovac, projekat izgradnje montažnog objekta – Dnevni centar za majke i decu u Prihvatno tranzitnom centru u Somboru, kao i projekat Dečijeg kutka u Prihvatno tranzitnom centru u Somboru i Subotici. U hitnim situacijama, EHO pruža pomoć u održavanju higijene Prihvatno tranzitnih centara, i pranju i sušenju posteljine.

EHO obučava nastavni k...

Opširnije: EHO obučava nastavni kadar o interkulturalnom obrazovanju

EHO je tokom 2012. godine izradio Program interkulturalnog obrazovanja, kao deo  procesa promovisanja različitosti i nediskriminatornog ponašanja i šestu godinu uspešno realizuje akreditovane obuke iz oblasti interkulturalnog obrazovanja za prosvetne radnike. U prethodnih pet godina organizovano je 75 obuka za 1720 prosvetnih radnika iz 322 škole iz 168 mesta širom Srbije i finansijski je podržano 50 školskih interkulturalnih projekata u kojima je učestvovalo preko 5000 đaka.    

Iz arhive: priznanja i...

Opširnije: Iz arhive: priznanja i nagrade

U sklopu proslave 25 godina rada EHO, na svakih sedam dana, tokom marta i aprila, 2018. godine, na veb sajtu EHO, biće objavljivane vesti iz arhive o dobijenim međunarodnim i domaćim priznanjima i nagradama. Na ovaj način ćemo se podsetiti uspeha EHO, za period 2010. – 2017. godina.

Terensko istraživanje...

Opširnije: Terensko istraživanje u opštini Merošina i Vladičin Han

Lokalni projektni timovi Ekumenske humanitarne organizacije u Merošini i Vladičinom Hanu, započeli su sa terenskim istraživanjem i prikupljanjem relevantnih podataka i informacija, koji će pomoći Komisiji da izvrši selekciju korisničkih porodica. Odabrane korisničke porodice učestvovaće u projektu ”Poboljšanje uslova života Roma/kinja i drugih marginalizovanih grupa, prevencija iregularnih migracija i podsticanje reintegracije povratnika u Srbiju”, specifično na projektnoj komponenti Stanovanje.

Iz arhive: priznanja i...

Opširnije: Iz arhive: priznanja i nagrade

U sklopu proslave 25 godina rada EHO, na svakih sedam dana, tokom marta i aprila, 2018. godine, na veb sajtu EHO, biće objavljivane vesti iz arhive o dobijenim međunarodnim i domaćim priznanjima i nagradama. Na ovaj način ćemo se podsetiti uspeha EHO, za period 2010. – 2017. godina.

Obuka za lokalne projek...

Opširnije: Obuka za lokalne projektne saradnike/ce

Ekumenska humanitarna organizacija, organizovala je trodnevnu obuku (EHO centar, Novi Sad, 27.02. - 01.03.2018.), za lokalne projekne saradnike/ce, koji će raditi u opštini Merošina i Vladičin Han.

Lokalni projektni saradnici/e biće angažovani na projektu ”Poboljšanje uslova života Roma/kinja i drugih marginalizovanih grupa, prevencija iregularnih migracija i podsticanje reintegracije povratnika u Srbiju”, specifično na projektnoj komponenti Stanovanje.

Šesti partnerski sastanak

Opširnije: Šesti partnerski sastanak

U periodu, 18 - 20. april 2018. godine, EHO organizuje Partnerski sastanak, koji će okupiti internacionalne (iz Evrope i Amerike) i domaće partnere - HEKS EPER (Švajcarska), St Gallen Church Group (Švajcarska),  Brot für die Welt (Nemačka), Diakonie Württemberg (Nemačka), Ev. Noah Kirchgemeinde Dortmund (Nemačka), HfO - Committee Westphalia (Nemačka), Evangelischer Kirchenkreis (Nemačka),  ELCA (USA), Hungarian Interchucrh Aid (Mađarska), Eurodiaconia (Belgija), SDC (Švajcarska), GIZ (Srbija), Komesarijat za izbeglice i migracije (Srbija), Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (Srbija), Fondacija za otvoreno društvo (Srbija),  Danski savet za izbeglice (Srbija) i UNHCR (Srbija).     

Strateško planiranje

Opširnije: Strateško planiranje

Tokom jeseni 2017. godine formirana je Radna grupa Ekumenske humanitarne organizacije, koje je izradila okvir za participativni/konsultativni proces izrade novog petogodišnjeg Strateškog plana EHO, za period 2019. – 2023. godina.

Radna grupa je takođe zadužena za koordinaciju procesa i izradu konačne verzije teksta novog Strateškog plana, za 2019. – 2023. godina.

Poziv za konsultanta u...

Opširnije: Poziv za konsultanta u oblasti ekonomskog osnaživanja za projekat

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) objavljuje poziv za konsultanta u okviru projekta “Mogućnosti za novi početak”za komponentu na projektu: ekonomsko osnaživanje.

Više informacija o Pozivu možete naći u prilogu.

Rok za podnošenje ponuda: ponedeljak, 26. mart 2018. godine, 16.00h.

Ponude slati na: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Molimo da uz ponudu dostavite i CV konsultanta.

Iz arhive: priznanja i...

Opširnije: Iz arhive: priznanja i nagrade

U sklopu proslave 25 godina rada EHO, na svakih sedam dana, tokom marta i aprila, 2018. godine, na veb sajtu EHO, biće objavljivane vesti iz arhive o dobijenim međunarodnim i domaćim priznanjima i nagradama. Na ovaj način ćemo se podsetiti uspeha EHO, za period 2010. – 2017. godina.

25 godina Ekumenske Hum...

Opširnije: 25 godina Ekumenske Humanitarne Organizacije

U Novom Sadu, pre 25 godina, osnovana je Ekumenska humanitarna služba (EHS), danas Ekumenska humanitarna organizacija (EHO).

Ekumenska humanitarna služba (EHS) osnovana je 19. februara 1993. godine na inicijativu Svetskog saveta crkava (World Council of Churches), Švajcarska, sa ciljem da se u jednom kratkom periodu, pruži hitna i adekvatna humanitarna pomoć izbeglicama iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koje su svoj privremeni smeštaj našle na teritoriji AP Vojvodine, SR Jugoslavije.

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr