Visits 273547

Čovek na štulama za decu u prihvatnom centru Subotica

Opširnije: Čovek na štulama za decu u prihvatnom centru Subotica

U saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije, u sredu 27.6.2018. godine, Ekumenska humanitarna organizacija organizovala je treću posetu animatora za decu u Prihvatnom centru Subotica. U ovom centru trenutno je smeštena 61 osoba, migranti i izbeglice iz Avganistana i Iraka, a od toga je 34 dece. Deci je dolazak animatora najavljen nekoliko dana ranije, te su ih sa nestrpljenjem iščekivali. Radoznalost i znatiželja je rasla iz dana u dan, ispitivali su ko će doći, šta će raditi, u koliko sati će doći...te je pored ispitivanja bilo i odbrojavanje dana koliko još moraju da spavaju dok ne dođu animatori.

Knjiga o 25 godina EHO

Opširnije: Knjiga o 25 godina EHO

Dragi prijatelji i sva druga zainteresovana lica, sa zadovoljstvom želimo da podelimo sa vama knjigu o 25 godina EHO. Knjiga je napisana na srpskom i engleskom jeziku, i govori o dosadašnjem radu, osnivačima, svim realizovanim humanitarnim i razvojnim projektima, priznanjima i nagradama, iskustvu korisnika, volontera, saradnika i naravno, naših partnera. Rad EHO predstavlja primer uspešne crkvene, humanitarne i razvojne organizacije, rad koji svedoči o misiji crkava u radu sa siromašnima i drugim marginalizovanim grupama.  

Otvoreni poziv za nabavku i ugradnju instalacija materijala vodovoda i kanalizacije, sanitarne opreme i keramičkih pločica - Projekat: "Mogućnosti za novi početak"

Opširnije: Otvoreni poziv za nabavku i ugradnju instalacija materijala vodovoda i kanalizacije, sanitarne...

Otvoreni poziv za nabavku i ugradnju instalacija materijala vodovoda i kanalizacije, sanitarne opreme i keramičkih pločica.

Projekat: "Mogućnosti za novi početak".

Rok za podnošenje ponuda 30.07.2018.godine

Act Alliance i EHO pomažu stradale u poplavama u Aleksincu i Petrovcu na Mlavi

Opširnije: Act Alliance i EHO pomažu stradale u poplavama u Aleksincu i Petrovcu na Mlavi

Krajem juna, EHO je odpočeo sa realizacijom projekta Hitne humanitarne pomoći za porodice iz Aleksinca čiji su njive, kuće i dvorišta oštećene tokom poplava 14 i 15 . juna, nakon izlivanja reke Turije.

Vremenske nepogode i velike količine padavina u kratkom vremenskom roku uzrokovale su poplave i u Petrovcu na Mlavi, gde je zbog jake kiše pukla brana na reci Busur. Velika šteta je registrovana na porodičnim objektima. gazdinstvima. 

Svetski dan borbe protiv dečjeg rada

Opširnije: Svetski dan borbe protiv dečjeg rada

U svetu i kod nas se 12. juna svake godine obeležava Svetski dan borbe protiv dečjeg rada. Svako ekonomsko iskorišćavanje i najgori oblici dečjeg rada predstavljaju ozbiljno ugrožavanje prava dece, ugrožavanje mentalnog i fizičkog zdravlja i utiču na kvalitet i svrhu detinjstva. Siromaštvo, socijalna isključenost, diskriminacija, pravna nevidljivost, život na margini, neadekvatne mere državnih organa i neprimenjivanje postojećih i usvajanje novih dokumenata dovodi do toga da se susrećemo sa fenomenom dečjeg rada. Ovaj fenomen je takođe u vrlo tesnoj vezi sa fenomenom dece uključene u život i/ili rad na ulici.

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr