Visits 339653

Održan Peti partnerski sastanak

 Peti partnerski sastanak Ekumenske humanitarne organizacije (EHO) protekao je u prijatnoj i radnoj atmosferi uz konstruktivne predloge za budući rad organizacije. Sastanak je trajao tri dana, a učesnici sastanka bili su, pored menadžmenta orgnizacije, tima koordinatora programa/projekata EHO i predstavnici inostranih partnerskih organizacija, odnosno predstavnici Humanitarne organizacije švajcarskih protestantskih crkava; Dijakonije Austrije, Evangeličke crkve Dortmund i Lunen, Eurodijakonije, Mađarske međucrkvene pomoći, Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. ..

Sastanak je otvorio direktor EHO-a Vladislav Ivičiak, a o socijalnom kontekstu i položaju ranjihvih grupa u Srbiji govorio je Žarko Šunderić, menadžer Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Vlade Republike Srbije, što je bila polazna osnova za dalji rad.
 Tokom sastanka predstavljeni su aktuelni programi organizacije, kao i značajni rezultati na polju rada sa Romima/Romkinjama, osobama sa invaliditetom, decom koja žive i/ili rade na ulici, starima, itd. Predstavljeni su prioriteti u daljem finansiranju od strane inostranih partnera i date preporuke za dalji rad organizacije.
 Peti partnerski sastanak bio je poseban obzirom da je istovremeno obeležen i jubilej, odnosno 20 godina rada EHO-a. Proslavi je prisustvovalo preko 100 gostiju, koji su imali prilike da uživaju u prigodnom kulturno-umetničkom programu i budu deo bogosluženja u Slovačkoj evangeličkoj a.v. crkvi. Sastanak i proslavu posetio je i veliki broj predstavnika medija.

FaLang translation system by Faboba

Partneri