Visits 307721

Povratnici i migracioni tokovi

Ekumenska humanitarna organizacija, uz podršku Komesarijata za izbeglice i migracije, započela je 01. juna realizaciju projekta „Povratnici po osnovu sporazuma o readmisiji i migracioni tokovi“. Ciljevi ovoga projekta su informisanje povratnika o njihovim socijalnim i ekonomskim pravima i o rizicima koji sa sobom nose tzv. sekundarne migracije i upoznavanje lokalnih donosilaca odluka sa primerima dobre prakse u (re)integraciji povratnika. Tokom implementacije projekta, predviđeno je štampanje lifleta sa osnovnim informacijama o ekonomskim i socijalnim pravima povratnika i raspoloživim resursima da se ta prava ostvare, organizovanje tri informativne tribine o ovim pravima i o procesu vizne liberalizacije i jedne debate o najboljim integralnim modelima za reintegraciju povratnika. Ovaj projekat je još jedan u nizu napora EHO-a na pospešivanju društvene integracije povratnika i promovisanju vrednosti tolerancije i razumevanja.

FaLang translation system by Faboba

Partneri