Visits 307722

Okrugli sto u Zrenjaninu

0stoZr14.jpg

U petak 21. marta u zgradi Skupštine opštine Zrenjanin održana je debata koja je okupila predstavnike lokalnih institucija koji rade sa povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji. Ova debata druga je u nizu okruglih stolova koji će biti održani u vojvođanskim opštinama, a kao deo projekta "Unapređenje lokalnih usluga za Rome povratnike" koji podržava Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije. Na skupu su davani predlozi za unapređenje postojećih lokalnih resursa i usluga koje su na raspolaganju povratnicima, a u cilju uspešnije (re)integracije ovih osoba u lokalnu sredinu. 

Istaknuta je potreba za osmišljavanjem programa koji bi u većoj meri poboljšali ekonomsku poziciju ljudi koji se zbog siromaštva odlučuju da odu u zemlje Zapadne Evrope kao i potreba za dodatnim osnaživanjem romske populacije. Ovde izneti predlozi, kao i na okruglim stolovima koji slede, biće uneti u publikaciju koja će biti kreirana na kraju projekta i prosleđena svim relavantnim lokalnim akterima u Srbiji.

FaLang translation system by Faboba

Partneri