Visits 298547

Nova publikacija "Unapređenje lokalnih usluga za Rome povratnike"

c_200_288_16777215_00_images_eho_vesti_2014_mapresbs2.jpgPriručnik koji imate pred sobom deo je projekta „Unapređenje lokalnih usluga za Rome povratnike“, koji realizuje Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada, uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije. U njemu se nalaze rezultati mapiranja lokalnih resursa i usluga koje su na raspolaganju povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji u 45 opština u Vojvodini kao i predložene mere za unapređivanje tih resursa i usluga. Priručnik je dostupan na srpskom i nemačkom jeziku.
Publikacija je dostupna na:
- srpskom jeziku (PDF, 665 KB) i
- nemačkom jeziku (PDF, 132 KB) .

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr