Visits 298550

Ministarstvo rada podržalo EHO Kućnu negu

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Vlade Republike Srbije podržalo je realizaciju projekta „Servis kućne nege i pomoći u kući u Vojvodini” koji je 01. jula 2013. godine počeo sa svojom realizacijom. Usluge su namenjene starim licima preko 65 godina, bolesnima i osobama sa invaliditetom kojima je potrebna medicinska ili socijalna pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Projektom će biti podržano 160 korisnika kroz 6000 kućnih poseta kvalifikovanih medicinskih sestara i negovateljica. Projekat se realizuje u Novom Sadu, Pivnicama, Kisaču i Staroj Pazovi.

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr