Visits 299947

Liflet: zapošljavanje povratnika

Kao deo projekta “Povratnici po osnovu sporazuma o readmisiji i migracioni tokovi”, finansijski podržanog od Komesarijata za izbeglice i migracije, Ekumenska humanitarna organizacija je pripremila i odštampala liflete o zapošljavanju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji. Lifleti su dostupni na pet jezika: srpskom, romskom, albanskom, nemačkom i engleskom jeziku. 

download: (brošure su u PDF-u, oko 330-350 KB svaka)

FaLang translation system by Faboba

Partneri