Visits 298604

Šetnjom za okončanje raka kod žena

 "Šetnja za okončanje raka kod žena" ("Globe-athon to End Women’s Cancer") koja bi trebalo da se održi sinhrono u preko 85 zemalja sveta, pa i u Novom Sadu 29.09.2013, će biti jedinstveni pokušaj internacionalnih razmera da se prošire javna informisanost i propagiranje  u veza sa ginekološkim malignim oboljenjima.

EHO je putem svoje službe Rak Info podržala ovu akciju.

<<< Klik na sliku levo za više informacija...

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr