Visits 360232

Ekumenski zbornik 2006-2013

download Zbornika 1,4 MB (PDF) Ovo izdanje Ekumenskog zbornika izlazi u godini u kojoj EHO obeležava 20-godišnjicu svog postojanja i uspešnog rada, te sedmu godinu kontinualnog rada Škole ekumenizma, koja nastoji da doprinese izgradnji mira u regionu kroz ekumensko obrazovanje. Mogući zajednički lajtmotiv ove zbirke radova verovatno glasi - predstaviti ekumenski identitet EHO, izneti promišljanja o mogućnosti jedinstva hrišćana, raznolike poglede o praktičnom ekumenskom angažmanu hrišćana u savremenom svetu (po pitanju stradanja, trpljenja, ljudskih prava, ljudskog dostojanstva, umetnosti...)

...Ovo izdanje zbornika se odlikuje kvalitetnim i iskrenim doprinosom ciljevima Škole ekumenizma – facilitacijom akademskog i teološkog dijaloga hrišćanskog Istoka i Zapada u ekumenskom duhu.

Ne-profitna publikacija: svaki primerak se ne naplaćuje, a preporučeni doborovoljni prilozi nisu u svrhu sticanja dohotka, veče se usmeravaju za podršku rada EHO i Škole ekumenizma.

Svoj primerak možete naručiti putem sledećih kontakata:
      Ekumenska humanitarna organizacija
      Ćirila i Metodija 21
      21 000 Novi Sad
      Tel/faks: +381 21 466 588
Elektronska verzija ove publikacije biće uskoro dostupna na vebsajtu EHO.

Sadržaj

Autor - Naziv teksta - strana

Teofil Lehotski -Umesto predgovora     1
Gabor Balint -20 godina EHO    3
Muhamed „Muha“ Eljšani - EHO poezija    4
Vanja Popović - O. prof. dr Roman Miz, ekumenski delatnik naših dana    6
Ivana Bartulović i Aleksandar Cvetković - Evharistijsko jedinstvo hrišćana    8
Luka Vujasinović - Laičko shvatanje vere i ekumenizma i evharistije kao njihove osnove    14
Vladislav Đorđević - Bratoljublje    17
Zlatan Milovanović – Jedno u Duhu    18
Helena Babić – Avram kao zajednički praotac sve tri monoteističke religije    20
Martin Hovan – Značaj dvojake godišnjice-2013    27
Mark Gjokaj - Prilog kulturno istorijskom značaju crkve Svetog M'hila    31
Danijela Grujić - Iskustvo holokausta i verska tolerancija    36
Dragan Trajčevski - Dan progonjenih hrišćana    41
Vladimir Fazekaš - Moderno robovlasništvo    44
Aleksandar Birviš - Mesto i uloga Svetog Pisma u savremenoj kulturi    49
Novica Brankov – O jevanđeljskim parabolama    53
Aleksandar Cvetković i Ivana Bartulović - Čovek deklaracije i čovek predanja    55
Ivana Bartulović - Pravoslavna crkva pred iskušenjima postmoderne    59
Dragan Trajčevski - Globalizacija!?    65
Ivan Kačarević - Buđenje ekološke svesti u crkvi    68
Mihal Kolar - Kratke informacije o praktičnom ekumenizmu    70
Angela Ilić - Vojvođanski Mađari između dva jezika i kulture: uloga crkava u očuvanju identiteta    71
Vladislav Đorđević - Razlike između pravoslavne i katoličke crkve: studija iz komparativne dogmatike    86
Toni Pek - Ekumensko putovanje Baptista u Evropi    93
Milan Šušljić - Predstavljanje Hrišćanske adventističke crkve    95
Petar Mihajlovski - Evangelsko kongrešanska crkva – Svetionik    100
Mladen Gegić - Crkva Jošue iz Nazareta    102
Vladislav Đorđević - Šta je „jeres“?    104

FaLang translation system by Faboba

Partneri