Visits 303556

EHO nastavlja sa replikacijom modela ”Obnova romskih naselja zasnovana na potrebama njihovih stanovnika” u Srbiji

Ekumenska humanitarna organizacija je nastavila sa realizacijom projekta ”Socijalna inkluzija i poboljšanje uslova života Roma i Romkinja u Srbiji” i kako strategija definiše, uspostavila saradnju sa jedinicama lokalne samouprave u centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji.

U proteklom periodu potpisani su Sporazumi o saradnji sa opštinom Apatin, opštinom Kuršumlija i opštinom Babušnica. Očekuje se potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Gradom Požarevcom.

U toku je realizacija projekta u Knjaževačkom naselju ”Niški put”. Takođe, u Apatinu, Sonti i Babušnici su otpočeli građevinski radovi, koji su vođene od strane Roma/kinja

Do kraja 2014. godine, 160 najugroženijih porodica će samostalno poboljšati uslove stanovanja.

Projekat se realizuje po autorskom modelu rada (EHO, HEKS-EPER i SKAT) „Obnova romskin naselja zasnovana na potrebama njihovih stanovnika”.
Internacionalni partneri na projektu su: HEKS-EPER (Humanitarna organizacija švajcarskih protestantskih crkava), Švajcarska; SDC (Švajcarska agencija za razvoj i saradnju), Švajcarska; FOM (Federalna agencija za migracije), Švajcarska; Kneževina Lihtenštajn; Diakonie Württemberg i Brot für die Welt, Nemačka. 

Oznake: Brot für die Welt, Diakonie Württemberg, Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, HEKS EPER

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr