Visits 298368

EHO sarađuje sa opštinom Babušnica na poboljšanju uslova stanovanja Roma i Romkinja i drugih socijalno ugroženih porodica

sar1406b.jpgEkumenska humanitarna organizacija je nastavila sa realizacijom projekta ”Socijalna inkluzija i poboljšanje uslova života Roma i Romkinja u Srbiji” i krajem 2013. godine uspostavila saradnju sa opštinom Babušnica. Potpisana je Garancija u raspodeli finansijskog učešća u projektu, Ugovor o dodeli novčanih sredstava i Sporazum o saradnji. Nakon procene stanja u podstandardnim naseljima u Babušnici, i selekcije, odabrano je 25 porodica koje danas rade na poboljšanju uslova stanovanja. Do kraja 2014. godine, 25 najugroženijih porodica će samostalno poboljšati uslove stanovanja.

EHO je obezbedio finansijska sredstva u visini od 12,4 miliona rsd, dok opština Babušnica učestvuje sa 4,5 miliona rsd, u realizaciji projekta. Ukupna vrednost projekta je 16,9 miliona rsd.

Projekat se realizuje po autorskom modelu rada (EHO, HEKS-EPER i SKAT) „Obnova romskih naselja zasnovana na potrebama njihovih stanovnika”.
Internacionalni partneri na projektu su: HEKS-EPER (Humanitarna organizacija švajcarskih protestantskih crkava), Švajcarska; SDC (Švajcarska agencija za razvoj i saradnju), Švajcarska; FOM (Federalna agencija za migracije), Švajcarska; Kneževina Lihtenštajn; Diakonie Württemberg i Brot für die Welt, Nemačka. 

c_180_135_16777215_00_images_eho_vesti_2014_sar1407b.jpg   c_180_135_16777215_00_images_eho_vesti_2014_sar1408b.jpg  c_180_135_16777215_00_images_eho_vesti_2014_sar1409b.jpg  c_180_135_16777215_00_images_eho_vesti_2014_sar1410b.jpg

Oznake: Brot für die Welt, Diakonie Württemberg, Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, HEKS EPER

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr