Visits 303556

EHO sarađuje sa opštinom Kuršumlija na poboljšanju uslova stanovanja Roma i Romkinja i drugih socijalno ugroženih porodica

c_200_150_16777215_00_images_eho_vesti_2014_sar1412b.jpgEkumenska humanitarna organizacija je nastavila sa realizacijom projekta ”Socijalna inkluzija i poboljšanje uslova života Roma i Romkinja u Srbiji” i krajem 2013. godine uspostavila saradnju sa opštinom Kuršumlija. Potpisana je Garancija u raspodeli finansijskog učešća u projektu, Ugovor o dodeli novčanih sredstava i Sporazum o saradnji. Nakon procene stanja u romskom naselju u Barlovu i podstandardnim naseljima u Kuršumliji, i selekcije, odabrano je 25 porodica koje danas rade na poboljšanju uslova stanovanja. Do kraja 2014. godine, 25 najugroženijih porodica će samostalno poboljšati uslove stanovanja.

EHO je obezbedio finansijska sredstva u visini od 13,6 miliona rsd, dok opština Kuršumlija učestvuje sa 5,1 miliona rsd, u realizaciji projekta. Ukupna vrednost projekta je 18,7 miliona rsd.

Projekat se realizuje po autorskom modelu rada (EHO, HEKS-EPER i SKAT) „Obnova romskih naselja zasnovana na potrebama njihovih stanovnika”.
Internacionalni partneri na projektu su: HEKS-EPER (Humanitarna organizacija švajcarskih protestantskih crkava), Švajcarska; SDC (Švajcarska agencija za razvoj i saradnju), Švajcarska; FOM (Federalna agencija za migracije), Švajcarska; Kneževina Lihtenštajn; Diakonie Württemberg i Brot für die Welt, Nemačka. 

c_180_135_16777215_00_images_eho_vesti_2014_sar1411b.jpg  c_180_135_16777215_00_images_eho_vesti_2014_sar1413b.jpg

Oznake: Brot für die Welt, Diakonie Württemberg, Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, HEKS EPER

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr