Visits 299947

Međunarodna olimpijada romskog jezika

Romski resursni centar Ekumenske humanitarne organizacije iz Novog Sada je dao svoj doprinos očuvanju i unapređenju jezika, kulture i tradicije Roma, tako što je finansirao odlazak na Međunarodnu olimpijadu romskog jezika koja se održana od 10 do 14 juna 2014. godine u Brašovu, Rumuniji.
Ovo je druga Međunarodna olimpijada ovakve vrste i organizovana je od strane Ministarstva prosveta Rumunije, a pored domaćina i predstavnika iz Srbije, učesnici su bili i predstavnici Hrtvaske, Bugarske i Moldavije. Iz ovih pet zemalja učestvovalo je 39-toro dece, koja su pokazala znanje iz svog maternjeg jezika i 19 nastavnika romskog jezika koji su razmenila svoja iskustva u radu. Za odlazak naših predstavnika na olimpijadu, podrška je dobijena i od Pokrajinskog sekreterijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice,Opštine Novi Bečej,Opštine Odžaci, SŠ „Novi Bečej„ iz Novog Bečeja, OŠ „Jožef Atila“ iz Novog Sada i OŠ „Vuk Karadžić“ iz Novog Sada. 

Učenici i nastavnici, su se vratila sa olimpijade sa tri veoma važne nagrade za očuvanje svog maternjeg jezika - u kategoriji za mlađi uzrast dece dobijena je specijalna i premijum nagrada, a u kategoriji za stariji uzrast dece, dobijena je specijalna nagrada.

Maškar themutni olimijada rromane čhibako

Romano recursno maškaripe Ekumenske humanitarne organizacijako andar o Novi Sad dija piro inćaripe ando arakhipe thaj anglunipe e čhibake, kulturake thaj tardicijake e rromengi, gajda kaj poćinda o džape pe Maškarthemutni olimpijada rromane čhibako savi si inćardi katar 10 džike 14 juno 2014. bîrš ando Brašovo, Rumunija. Kaja si dujto Maškarthemutni olimpijada thaj inćardala o Ministarstvo palo sićope e Rumunijako a paše kherutne thaj amare andar e Srbija, sam vi andar e Hvatsko, Bugarsko thaj Moldavija. Andar e pandž phuvja sas 39 čhavorra, save sikadine o džanglipe ande piri dejaki čhib thaj 19 sikavne pale rromani čhib save maškar peste arlisardine piro džanglipe thaj pharimata ande bući. Palo džape andar amari phuv pe olimpijada, inćaripe sas dino vi e Pokrajinske sekretarijosko sićope thaj nacijonalne minuritetujra, Opština Novi Bečej, MŠ „Novi Bečej“ andar Novi Bečej, FŠ „Jožef Atila“ andar Novi Sad, FŠ „Vuk karadžić“, andar Novi Sad.
E sikamne thaj sikavne, katar e olimpijada irisadraine trin importantne nagrade palo arakhipe pire dejake čhibako. Ande kategorija pala majterne čhavorra line jekh specijalno thaj jekh premijum nagrada a ande kategorija pala majpurane line maj jekh specijalno nagrada.

 • ro_oli01
 • ro_oli02
 • ro_oli03
 • ro_oli04
 • ro_oli05
 • ro_oli06
 • ro_oli07
 • ro_oli09
 • ro_oli10
 • ro_oli11
 • ro_oli12
 • ro_oli13
 • ro_oli14
FaLang translation system by Faboba

Partneri