Visits 202393

EHO sarađuje sa opštinom Brus i Fondacijom za otvoreno društvo Srbije na poboljšanju uslova stanovanja Roma i Romkinja

c_300_200_16777215_00_images_vesti_2014_07_EHO-sa-opstinom-Brus-1.jpgEkumenska humanitarna organizacija je nastavila sa realizacijom projekta ”Socijalna inkluzija i poboljšanje uslova života Roma i Romkinja u Srbiji” i u maju, 2014. godine uspostavila saradnju sa opštinom Brus i Fondacijom za otvoreno društvo Srbije.

Krajem jula potpisana je Garancija oraspodeli finansijskog učešća u projektu i Sporazum o saradnji sa opštinom Brus. Nakon procene stanja u romskom naselju u Brusu,odabrano je 30 porodica koje će početkom avgusta, 2014. godine, početi sa sprovođenjem i/ili organizovanjem građevinskih radova. 

Do kraja 2014. godine, 30 najugroženijih porodica će samostalno poboljšati uslove stanovanja.

EHO je obezbedio finansijska sredstva u visini od 7.25 miliona rsd, dok opština Brus i Fondacija za otvorene društvo Srbije učestvuje sa 6.51 miliona rsd, u realizaciji projekta. Ukupna vrednost projekta je 13.76miliona rsd.

Projekat se realizuje po autorskom modelu rada (EHO, HEKS i SKAT) „Obnova romskih naselja zasnovana na potrebama njihovih stanovnika”.

c_180_120_16777215_00_images_vesti_2014_07_EHO-sa-opstinom-Brus-2.jpg   c_180_120_16777215_00_images_vesti_2014_07_EHO-sa-opstinom-Brus-3.jpg   c_180_120_16777215_00_images_vesti_2014_07_EHO-sa-opstinom-Brus-4.jpg

Internacionalni partneri na projektu su: HEKS(Humanitarna organizacija švajcarskih protestantskih crkava), Švajcarska; SDC (Švajcarska agencija za razvoj i saradnju), Švajcarska; FOM (Federalna agencija za migracije), Švajcarska i Kneževina Lihtenštajn. 

Oznake: Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, HEKS EPER

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran  Diakonie Fondacija za otvoreno drustvo  eu   unhcr