Visits 193336

EHO radi na rehabilitaciji 300 kuća oštećenih u poplavama

c_340_225_16777215_00_images_vesti_2014_08_rehabilitacija-300-kuca.jpgProjekat, „REHABILITACIJA KUĆA ZA SOCIJALNO UGROŽENE PORODICE U POPLAVLJENIM PODRUČJIMA U SRBIJI“, je zajednički odgovor, na proces rehabilitacije nakon poplava, dve partnerske organizacije - EHO (Ekumenska humanitarna organizacija), Novi Sad, Srbija i HEKS–EPER (Humanitarna služba protestantskih crkava u Švajcarskoj), Cirih, Švajcarska, koje uspešno sarađuju od 1993. godine.

Projekat će biti realizovan u četiri opštine, u periodu, 1. avgust 2014 - 31 decembar 2015. godine: 1) Opština Valjevo; 2) Opština Šabac; 3) Opština Lazarevac i 4) Opština Obrenovac

Projekat se fokusira na rehabilitaciji poplavama pogođenih kuća, za ugrožene porodice, odnosno Rome/kinje i druge socijalno ugrožene kategorije, koje žive u podstandardnim naseljima i imaju loše uslove stanovanja i života. 

Projekat pruža sledeću podršku, usluge i servise :
1) tehničku podršku za planiranje i realizaciju projekta rehabilitacije kuće;
2) građevinski materijal za korisničke porodice (primenom sistema vaučera za građ. materijal/gde je potrebno isporuka na kućnu adresu);
3) konsultacije, savetovanje, smernice i stručna podrška u izvođenju građevinskih radova.

Pored toga svi stanovnici, u četiri opštine u kojima se realizuje projekat, mogu da imaju koristi od savetovanja koje vrši stručno lice (tehničko osoblje), koje se nalazi u svakoj od četiri opštine.

Tokom prva dva meseca realizacije projekta (avgust i septembar, 2014.), EHO će raditi na informisanju, upoznavanju zajednice, planiranju, mobilizaciji zajednice i selekciji 300 porodica koje će učestvovati u projektu.

300 ugroženih porodica biće podržano, da sprovede rehabilitaciju svoje kuće. U zavisnosti od oštećenja kuće, tokom poplava, definisane su četiri (4) kategorije pomoći.

Stanovnici/e naselja su odgovorni/e za ceo proces obnove kuća i poboljšanje uslova stanovanja: stanovnici/e sami/e izvode građevinske radove, organizuju mobu ili plaćaju majstore. U tom procesu pomažu im profesionalci - stručni nadzor i podrška.

Kao važan propratni efekat samo-obnove, ciljna grupa povećava nivo svojih profesionalnih kompetencija što im pomaže da budu konkurentniji na tržištu rada. Ovom metodom rada, stanovnici/e naselja postaju odgovorni/e i aktivni/e učesnici/e u procesu obnove naselja.

Ovakav vid učešća ciljne grupe jača osećaj »vlasništva» nad procesom/projektom, utiče na održivost projekta, i promoviše aktivno učešće građana/ki.

Projekat finansiraju, „HEKS/EPER“ (Humanitarna služba protestantskih crkava u Švajcarskoj), „Švajcarska solidarnost“ (Swiss Solidarity) i „Švajcarska agencija za razvoj i saradnju“ (Swiss Agenecy for Development and Cooperation).
Budžet projekta iznosi 1,33 miliona švajcarskih franaka.  

Oznake: Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, HEKS EPER, Swiss Solidarity

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran  Diakonie Fondacija za otvoreno drustvo  eu   unhcr