Visits 193751

EHO pomaže 300 socijalno ugroženih porodica da unaprede uslove stanovanja nakon poplava

c_320_204_16777215_00_images_vesti_2014_11_300socijalnougrozenih-1.jpgU ponedeljak, 3. novembra 2014. godine u zgradi Gradske opštine Lazarevac potpisan je sporazum o saradnji između Grada Šapca, Grada Valjeva, Gradske opštine Obrenovac, Gradske opštine Lazarevac i Ekumenske humanitarne organizacije na projektu "Rehabilitacija kuća zasnovana na potrebama socijalno ugroženih porodica koje su pogođene poplavama".

Tokom ceremonije potpisivanja SoS, prisutnima su se obratiti predsednik Gradske opštine Lazarevac g-din Dragan Alimpijević, zamenik predsednika Gradske opštine Obrenovac g-din Mirko Vranešević, g-din Žarko Kovač, zamenik Gradonačelnika grada Valjeva, g-đa Jasminka Ristivojević, članica Gradskog veća Grada Šapca, programski kordinator HEKS-a (partnerska organizacija iz Švajcarske) – Leo Majer (Leo Meyer), direktorka Švajcarske agencije za saradnju i razvoj g-đa Izabela Perih (Isabel Perich), direktor EHO g-din Vladislav Ivičiak, zamenik direktora EHO/programski koordinator EHO g-din Robert Bu, i predstavnici odbora za rehabilitaciju naselja – korisnici projekta iz Lazarevca.

Potpisivanje sporazuma označilo je završetak prve faza (avgust, septembar, oktobar 2014.g), kada je EHO radio na koordinaciji, informisanju, mobilizaciji zajednice, detaljnom planiranju, proceni stranja i selekciji 300 porodica koje će učestvovati u projektu, i početak druge faze sprovođenja projekta – isporuka, tehnička podrška, ugradnja građevinskog materijala i izvođenje radova na obnovi kuća najmanje 300 porodica u odabranim sredinama. Projektom će biti obnovljeno najmanje 50 kuća u Lazarevcu, 50 kuća u Valjevu, 35 u Šapcu i 170 u Obrenovcu.

c_320_204_16777215_00_images_vesti_2014_11_300socijalnougrozenih-2.jpg

Projekat „Rehabilitacija kuća zasnovana na potrebama socijalno ugroženih porodica koje su bile pogođene poplavama u srbiji” biće realizovan u ove četiri jedinice lokalne samouprave u periodu od 01.08.2014. - 31.12.2015. godine.

Tokom realizacije projektau podstandarnim (romskim)naseljima, ugroženim u poplavama, EHO će primeniti participativne metode rada (autorski model rada: „Dweller Driven Upgrading of Roma Settlements“ / „Obnova romskih naselja zasnovana na potrebama njihovih stanovnika“, Romski resursni centar, Ekumenska humanitarna organizacija, Srbija i HEKS-EPER, Švajcarska).Ovaj model rada podrazumeva sveobuhvatni pristupu rešavanju postojećih problema i participativne metode rada, koje podrazumevaju uključivanje svih zainteresovanih grupa/strana u proces odlučivanja.

Najveći značaju celom procesu imaju predstavnici romske nacionalne zajednice,  kao i predstavnici drugih socijalno ugroženih kategorija, koji svojim aktivnim učešćem doprinose održivosti celog procesa.      

Procesom obnove kuća rukovode stanovnici/enaselja, koji/eposeduju profesionalno isksustvo. Stanovnici/e naselja suodgovorni/e za ceo proces obnovekućai poboljšanje uslova stanovanja: stanovnici/e sami/eizvode građevinske radove, organizuju mobu ili plaćaju majstore.U tom procesu pomažu im profesionalci - stručninadzor i podrška.

Projekat finansiraju, „HEKS-EPER“ (Humanitarna služba protestantskih crkava u Švajcarskoj), „Švajcarska solidarnost“ (Swiss Solidarity) i „Švajcarska agencija za razvoj i saradnju“ (Swiss Agenecy for Development and Cooperation).

Budžet projekta iznosi 1,33 miliona CHF.

Za  više detalja o projektu i ceremoniji potpisivanja SOS, vidite priloge:

-Info list o projektu

Program događaja.

Dalje, slede linkovi na veb sajtove partnerskih jedinica lokalne samouprave koje su izvestile o ovom događaju.

http://www.obrenovac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=3896:-170-&catid=37:2009-01-30-23-14-12&Itemid=214

http://www.sabac.org/index_srb.php?page=11vis&ind=3215

http://www.valjevo.rs/#st=8&v=2231&od=0&po=20

Oznake: Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, HEKS EPER, Swiss Solidarity

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran  Diakonie Fondacija za otvoreno drustvo  eu   unhcr