Visits 302598

EHO nastavlja sa uspešnom replikacijom modela ”Obnova podstandardnih romskih naselja zasnovana na potrebama njihovih stanovnika/ca” u Srbiji

Obnova podstandardnih romskih naselja

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) nastavlja sa realizacijom projekta ”Socijalna inkluzija i poboljšanje uslova života Roma i Romkinja u Srbiji” i u 2015. godini.

U decembru 2014. godine potpisan je Sporazum o saradnji sa opštinom Apatin, a tokom februara 2015. godine biće potpisana još dva Sporazuma o saradnji – sa opštinom Babušnica i opštinom Bela Palanka.

Tokom 2015. godine, u ove tri jedinice lokalne samouprave, EHO će u tesnoj saradnji sa Romskom zajednicom poboljšati uslove stanovanja za oko 150 porodica, koje žive u  podstandardnim romkim naseljima. Do kraja projekta sve porodice će upostavti sanitarni minimum (kanalizacija ili septička jama i funkcionalno kupatilo), sve porodice će moći da pristupe osnovnoj infrastrukturi (voda i struja), biće popravljeni oštećeni delovi kuća i sprovedene velike rekonstrukcije/adaptacije i izgradnja malih osnovnih kuća. 

Za realizaciju projekta u Apatinu, Babušnici i Beloj Palanci, EHO je obezbedio finansijska sredstva (za direktna ulaganja) u visini od 140.000, 00 evra, tri jedinice lokalne samuprave učestvuju u realizaciji projekta sa istim iznosom - 140.000, 00 evra i očekuje se da Romska zajednica kroz svoj rad i polovni građevinski materijal unese dodatnih 75.000, 00 evra, u projekat. 

Obnova podstandardnih romskih naselja   Obnova podstandardnih romskih naselja   Obnova podstandardnih romskih naselja   Obnova podstandardnih romskih naselja

Projekat se realizuje po autorskom modelu rada (EHO, HEKS-EPER i SKAT) „Obnova podstandardnih romskih naselja zasnovana na potrebama njihovih stanovnika/ca” (eng. Dweller Driven Upgrading of Roma Settlements). Internacionalni partneri na projektu su: HEKS-EPER (Humanitarna organizacija švajcarskih protestantskih crkava), Švajcarska; SDC (Švajcarska agencija za razvoj i saradnju), Švajcarska; FOM (Federalna agencija za migracije), Švajcarska; Kneževina Lihtenštajn; Diakonie Württemberg i Brot für die Welt, Nemačka. 

Oznake: Brot für die Welt, Diakonie Württemberg, Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, HEKS EPER

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr