Visits 354068

Novi projekat Ekumenske Humanitarne Organizacije

c_760_360_16777215_00_images_vesti_2015_02_noviprojekatEHO-01.jpg

Krajem januara 2015. godine, odobren je novi projekat, tj. ekstenzija i modifikacija projekta „Rehabilitacija kuća zasnovana na potrebama socijalno ugroženih porodica koje su bile pogođene  poplavama u Srbiji“.

Ovim projektom, u kojem već sada učestvuje 306 socijalno ugroženih porodica, koje žive u četiri jedinice lokalne samouprave – Grad Valjevo, Grad Šabac, Gradska opština Lazarevac i Gradska opština Obrenovac i čiji su objekti bili oštećeni u poplavama, biće uključeno dodatnih 116 porodica. Od tog broja 79 socijalno ugroženih porodica će dobiti stručnu pomoć i građevinski materijal da unaprede uslove stanovanja.

U Gradskoj opštini Lazarevac biće sproveden program stambenog zbrinjavanja 16 socijalno ugroženih porodica koje su izgubile smeštaj u poplavama. Cilj je da se ustanovi model adekvatnog stanovanja, da se izgrade nove stambene jedinice i poboljšaju uslovi stanovanja Roma/kinja i drugih socijalno ugroženih kategorija koji/e su živele u privremenom smeštaju u Barakama Kolubare u Velikim Crljenima, i bili/e su ugroženi/e poplavama (potpuno oštećenja na objektu stanovanja).

Takođe, u Gradskoj opštini Obrenovac biće sproveden program stambenog zbrinjavanja 21 socijalno ugrožene porodica koje su izgubile smeštaj u poplavama. Ovim će biti rešeno stambeno pitanje  Roma/kinja koji/e su živele u privremenom smeštaju u Miričića Magacin u Obrenovcu i bili/e su ugroženi/e poplavama (potpuno oštećenja na objektu stanovanja).

Ceo projekat se zasniva na EHO principima rada, kao i participativnoj metodologiji rada za podšku inkluzivnim procesima i poboljšanju uslova stanovanja Roma i Romkinja i drugih socijalno ugroženih kategorija u R. Srbiji.

Ovaj projekat, realizovaće EHO u saradnji sa švajcarskim partnerom, HEKS-EPER. 

Donator novog projekta je švajcarska fondacija “Swiss Solidarity”.

Budžet projekta je 870.000,00 CHF. 

c_760_360_16777215_00_images_vesti_2015_02_noviprojekatEHO-02.jpg

c_760_360_16777215_00_images_vesti_2015_02_noviprojekatEHO-03.jpg

Oznake: HEKS EPER, Swiss Solidarity

FaLang translation system by Faboba

Partneri