Visits 299803

Prvi trening za terenske radnike

Prvi trening za terenske radnike
Ekumenska humanitarna organizacija (EHO), krajem prošle godine, započela je sa realizacijom dvogodišnjeg projekta „Perspektive jednakih mogućnosti za povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji“. Projekat finansira Evropska unija u okviru programa „Podrška civilnom društvu 2013.“.
U protekle dve decenije, Srbija se suočila sa turbulentnim migracionim tokovima. Pored izbeglica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine i interno raseljenih lica sa Kosova, izražen je i trend emigracije naših državljana u zemlje zapadne Evrope i njihov potonji povratak na osnovu sporazuma o readmisiji. Vojvodina je jedan od regiona u Srbiji koji je primio najveći broj povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji.
Ciljevi ovog projekta su monitoring i evaluacija regulativa i mehanizama na lokalnom nivou koji se tiču povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, uključivanje politike jednakih mogućnosti u lokalne politike, podrška lokalnoj integraciji povratnika i osnaživanje samih povratnika da učestvuju u planiranju i implementaciji antidiskriminatornih inicijativa.
Prvi trening za terenske radnike
 
Tokom realizacije projekta, osam terenskih radnika biće obučeno da kroz terenski rad i saradnju sa predstavnicima lokalnih institucija kontinuirano informišu povratnike o resursima i uslugama koje su im dostupne na lokalnom nivou i prate stepen ostvarivanja njihovih prava u Novom Sadu, Žitištu, Zrenjaninu i Kikindi. Prvi trening za terenske radnike održan je u periodu od 12. do 13. februara u prostorijama EHO-a, a tema su bila znanja i veštine u terenskom radu sa povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji. Ciljevi ovog treninga su bili da učesnici unaprede znanja i veštine u procesu identifikacije i praćenja potreba korisnika, usvoje osnovne principe terenskog rada i da se doprinese jedinstvenom pristupu terenskom radu.
FaLang translation system by Faboba

Partneri