Visits 303025

Novi projekat Ekumenske humanitarne organizacije i partnerske organizacije iz Mađarske

Rehabilitacija kuća nakon poplava u Srbiji

Početkom februara 2015. godine, odobren je novi projekat „Rehabilitacija kuća nakon poplava u Srbiji“.
Ovim projektom, biće podržano ukupno 40 socijalno ugroženih porodica - pet (5) porodica iz Loznice, 15 porodica iz Gradske opštine Lazarevac i 20 porodica iz  Gradske opštine Obrenovac. Sve socijalno ugrožene porodice će dobiti stručnu pomoć i građevinski materijal (u vrednosti od 1000 do 2000 evra) da unaprede uslove stanovanja.
Ceo projekat se zasniva na EHO principima rada, kao i participativnoj metodologiji rada za podšku inkluzivnim procesima i poboljšanju uslova stanovanja socijalno ugroženih kategorija u R. Srbiji.

Rehabilitacija kuća nakon poplava u Srbiji

Ovaj projekat, realizovaće EHO u saradnji sa mađarskim partnerom, HIA (Hungarian Interchurch Aid). 

Donator novog projekta je Ministarstvo inostranih poslova Mađarske.

Budžet projekta je 82.000,00 EUR. 

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr