Visits 354075

Najava događaja: Potpisivanje Protokola o saradnji o sprovođenju projekta „Stambeno zbrinjavanje 16 socijalno ugroženih porodica koje su izgubile smeštaj u poplavama u Lazarevcu“

poplave u lazerevcu

U utorak, 5. maja 2015. godine u Beogradu, biće potpisan Protokol o saradnji o zajedničkoj realizaciji projekta „Stambeno zbrinjavanje 16 socijalno ugroženih porodica koje su izgubile smeštaj  u poplavama u Lazarevcu“.

 Potpisnici Protokola o saradnji su Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada, Grad Beograd i Gradska opština Lazarevac (GO Lazarevac). 

 Potpisivanjem ovog Protokola, potpisnici prihvataju međusobne obaveze na realizaciji projekta izgradnje 16 stambenih jedinica u Lazarevcu, imajući u vidu posebne uslove koji proizilaze iz elementarne nepogode – poplave tokom meseca maja 2014. godine, usled kojih je na teritoriji GO Lazarevac Vlada Republike Srbije proglasila vanredno stanje.

Grad Beograd će zemljište u svojini Grada Beograda, na kome će biti izgrađene stambene jedinice, ustupiti na korišćenje GO Lazarevac. Takođe, Grad Beograd će poveravajući ove poslove GO Lazarevac, pokrenuti i sprovesti sve zakonom predviđene procedure radi konačnog dobijanja građevinske, a potom, po okončanju izvođenja radova, i upotrebne dozvole za stambene objekte. GO Lazarevac će izvršiti infrastrukturno opremanje zemljišta, parcela.   

EHO će u saradnji sa švajcarskim partnerom, HEKS-EPER,  u GO Lazarevac realizovati  program stambenog zbrinjavanja 16 socijalno ugroženih porodica koje su izgubile smeštaj u poplavama.

Izgradnja stambenih jedinica će započeti u maju/junu, 2015. godine. Očekuje se da nakon završnih, unutarnjih radova, koje sprovode korisničke porodice, stambene jedinice budu useljene u oktobru/novembru, 2015. godine.     

Donator projekta je švajcarska fondacija Swiss Solidarity, Swiss Agency for Development and Cooperation i HEKS-EPER.

Ukupni budžet projekta „Rehabilitacija kuća zasnovana na potrebama socijalno ugroženih porodica koje su bile pogođene  poplavama u Srbiji“ je 2,24 mil CHF, od čega će 197.117,00 CHF biti uloženo u program stambenog zbrinjavanja, odnosno izgradnju 16 stambenih jedinica. 

Oznake: Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, HEKS EPER, Swiss Solidarity

FaLang translation system by Faboba

Partneri