Visits 193749

Potpisivanje protokola o saradnji radi realizacije projekta

potpisivanje protokola 01

„Stambeno zbrinjavanje 37 socijalno ugroženih porodica koje su izgubile smeštaj u poplavama u Obrenovcu i Lazarevcu“

U utorak, 5. maja 2015. godine u Beogradu, potpisan je Protokol o saradnji o zajedničkoj realizaciji projekta „Stambeno zbrinjavanje 37 socijalno ugroženih porodica koje su izgubile smeštaj  u poplavama u Obrenovcu i Lazarevcu“.

Potpisnici Protokola o saradnji su Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada, Grad Beograd i Gradske opštine Obrenovac i Lazarevac. 

potpisivanje protokola 02

Potpisivanjem ovog Protokola, potpisnici prihvataju međusobne obaveze na realizaciji projekta izgradnje 37 stambenih jedinica  imajući u vidu posebne uslove koji proizilaze iz elementarne nepogode – poplave tokom meseca maja 2014. godine, usled kojih je na teritoriji GO Obrenovac i GO Lazarevac, Vlada Republike Srbije proglasila vanredno stanje.

Grad Beograd će zemljište (kat. parcela br.16/1 i 16/18 KO Belo Polje, Obrenovac  i kat. Parcela 1445/1 i 1444,  KO Gornji Grad, Lazarevac) u svojini Grada Beograda, na kome će biti izgrađene stambene jedinice, ustupiti na korišćenje GO Obrenovac i GO Lazarevac. Takođe, Grad Beograd će poveravajući ove poslove GO Obrenovac i GO Lazarevac, pokrenuti i sprovesti sve zakonom predviđene procedure radi konačnog dobijanja građevinske, a potom, po okončanju izvođenja radova, i upotrebne dozvole za stambene objekte. GO Obrenovac i GO Lazarevac će izvršiti infrastrukturno opremanje zemljišta, parcela.   

potpisivanje protokola 03

EHO će u saradnji sa švajcarskim partnerom, HEKS-EPER  u GO Obrenovac i GO Lazarevac  realizovati program stambenog zbrinjavanja 37 socijalno ugroženih porodica koje su izgubile smeštaj u poplavama. Cilj je da se ustanovi model adekvatnog stanovanja, da se izgrade nove stambene jedinice i poboljšaju uslovi stanovanja Roma/kinja i drugih socijalno ugroženih kategorija. Ovim će biti rešeno stambeno pitanje  Roma/kinja i drugih socijalno ugroženih kategorija koji/e su živeli/e u privremenom smeštaju u Miričića Magacin i drugim objektima socijalnog stanovanja u Obrenovcu, kao i Roma/kinja i drugih socijalno ugroženih kategorija koji/e su živeli/e u privremenom smeštaju u Barakama Kolubare u Velikim Crljenima i drugim objektima socijalnog stanovanja u Lazarevcu,  i bili/e su ugroženi/e poplavama (potpuno oštećenja na objektu stanovanja).

Izgradnja stambenih jedinica će započeti u maju/junu, 2015. godine. Očekuje se da nakon završnih, unutarnjih radova, koje sprovode korisničke porodice, stambene jedinice budu useljene u oktobru/novembru, 2015. godine. 

potpisivanje protokola 04

Sa korisničkim porodicama biće potpisani Ugovori o korišćenju stambenih jedinica na period od 20. godina, sa upisom ovog prava u Katastar.       

Ceo projekat se zasniva na EHO principima rada, kao i participativnoj metodologiji rada za podšku inkluzivnim procesima i poboljšanju uslova stanovanja Roma i Romkinja i drugih socijalno ugroženih kategorija u R. Srbiji (autorski model rada – “Obnova podstandardnih romskih naselja zasnovana na potrebama njihvih stanovnika/ca”).

potpisivanje protokola 05

Ovaj projekat, realizovaće EHO u saradnji sa švajcarskim partnerom, HEKS-EPER. 

Donator projekta je švajcarska fondacija Swiss Solidarity, Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation) i HEKS-EPER.

Ukupni budžet projekta je 2,24 mil CHF, od čega će 380.000,00 CHF biti uloženo u program stambenog zbrinjavanja, odnosno izgradnju 37 stambenih jedinica.

U projektu “Rehabilitacija kuća zasnovana na potrebama socijalno ugroženih porodica koje su bile pogođene  poplavama u Srbiji“ učestvuje 385 socijalno ugroženih porodica (koje su dobile ili će dobiti stručnu pomoć i građevinski materijal za unapređenje uslove stanovanja, nakon poplava) koje žive u četiri jedinice lokalne samouprave – Grad Valjevo, Grad Šabac, Gradska opština Lazarevac i Gradska opština Obrenovac i čiji su objekti bili oštećeni u poplavama, i biće uključeno dodatnih 37 porodica, za koje će biti izgrađeno 37 stambenih jedinica, kroz projekat „Stambeno zbrinjavanje 37 socijalno ugroženih porodica koje su izgubile smeštaj  u poplavama u Obrenovcu i Lazarevcu“. 

potpisivanje protokola 06

Oznake: Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, HEKS EPER, Swiss Solidarity

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran  Diakonie Fondacija za otvoreno drustvo  eu   unhcr