Visits 354078

Potpisivanje protokola o saradnji radi realizacije projekta

potpisivanje protokola 01

„Stambeno zbrinjavanje 37 socijalno ugroženih porodica koje su izgubile smeštaj u poplavama u Obrenovcu i Lazarevcu“

U utorak, 5. maja 2015. godine u Beogradu, potpisan je Protokol o saradnji o zajedničkoj realizaciji projekta „Stambeno zbrinjavanje 37 socijalno ugroženih porodica koje su izgubile smeštaj  u poplavama u Obrenovcu i Lazarevcu“.

Potpisnici Protokola o saradnji su Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada, Grad Beograd i Gradske opštine Obrenovac i Lazarevac. 

potpisivanje protokola 02

Potpisivanjem ovog Protokola, potpisnici prihvataju međusobne obaveze na realizaciji projekta izgradnje 37 stambenih jedinica  imajući u vidu posebne uslove koji proizilaze iz elementarne nepogode – poplave tokom meseca maja 2014. godine, usled kojih je na teritoriji GO Obrenovac i GO Lazarevac, Vlada Republike Srbije proglasila vanredno stanje.

Grad Beograd će zemljište (kat. parcela br.16/1 i 16/18 KO Belo Polje, Obrenovac  i kat. Parcela 1445/1 i 1444,  KO Gornji Grad, Lazarevac) u svojini Grada Beograda, na kome će biti izgrađene stambene jedinice, ustupiti na korišćenje GO Obrenovac i GO Lazarevac. Takođe, Grad Beograd će poveravajući ove poslove GO Obrenovac i GO Lazarevac, pokrenuti i sprovesti sve zakonom predviđene procedure radi konačnog dobijanja građevinske, a potom, po okončanju izvođenja radova, i upotrebne dozvole za stambene objekte. GO Obrenovac i GO Lazarevac će izvršiti infrastrukturno opremanje zemljišta, parcela.   

potpisivanje protokola 03

EHO će u saradnji sa švajcarskim partnerom, HEKS-EPER  u GO Obrenovac i GO Lazarevac  realizovati program stambenog zbrinjavanja 37 socijalno ugroženih porodica koje su izgubile smeštaj u poplavama. Cilj je da se ustanovi model adekvatnog stanovanja, da se izgrade nove stambene jedinice i poboljšaju uslovi stanovanja Roma/kinja i drugih socijalno ugroženih kategorija. Ovim će biti rešeno stambeno pitanje  Roma/kinja i drugih socijalno ugroženih kategorija koji/e su živeli/e u privremenom smeštaju u Miričića Magacin i drugim objektima socijalnog stanovanja u Obrenovcu, kao i Roma/kinja i drugih socijalno ugroženih kategorija koji/e su živeli/e u privremenom smeštaju u Barakama Kolubare u Velikim Crljenima i drugim objektima socijalnog stanovanja u Lazarevcu,  i bili/e su ugroženi/e poplavama (potpuno oštećenja na objektu stanovanja).

Izgradnja stambenih jedinica će započeti u maju/junu, 2015. godine. Očekuje se da nakon završnih, unutarnjih radova, koje sprovode korisničke porodice, stambene jedinice budu useljene u oktobru/novembru, 2015. godine. 

potpisivanje protokola 04

Sa korisničkim porodicama biće potpisani Ugovori o korišćenju stambenih jedinica na period od 20. godina, sa upisom ovog prava u Katastar.       

Ceo projekat se zasniva na EHO principima rada, kao i participativnoj metodologiji rada za podšku inkluzivnim procesima i poboljšanju uslova stanovanja Roma i Romkinja i drugih socijalno ugroženih kategorija u R. Srbiji (autorski model rada – “Obnova podstandardnih romskih naselja zasnovana na potrebama njihvih stanovnika/ca”).

potpisivanje protokola 05

Ovaj projekat, realizovaće EHO u saradnji sa švajcarskim partnerom, HEKS-EPER. 

Donator projekta je švajcarska fondacija Swiss Solidarity, Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation) i HEKS-EPER.

Ukupni budžet projekta je 2,24 mil CHF, od čega će 380.000,00 CHF biti uloženo u program stambenog zbrinjavanja, odnosno izgradnju 37 stambenih jedinica.

U projektu “Rehabilitacija kuća zasnovana na potrebama socijalno ugroženih porodica koje su bile pogođene  poplavama u Srbiji“ učestvuje 385 socijalno ugroženih porodica (koje su dobile ili će dobiti stručnu pomoć i građevinski materijal za unapređenje uslove stanovanja, nakon poplava) koje žive u četiri jedinice lokalne samouprave – Grad Valjevo, Grad Šabac, Gradska opština Lazarevac i Gradska opština Obrenovac i čiji su objekti bili oštećeni u poplavama, i biće uključeno dodatnih 37 porodica, za koje će biti izgrađeno 37 stambenih jedinica, kroz projekat „Stambeno zbrinjavanje 37 socijalno ugroženih porodica koje su izgubile smeštaj  u poplavama u Obrenovcu i Lazarevcu“. 

potpisivanje protokola 06

Oznake: Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, HEKS EPER, Swiss Solidarity

FaLang translation system by Faboba

Partneri