Visits 201478

Poseta poljoprivrednicima u Obrenovcu

Poseta poljoprivrednicima u Obrenovcu 1

U četvrtak 07. maja 2015. godine, EHO projektni tim posetio je sa lokalnim saradnicima poljoprivredna gazdinstva u gradskoj opštini Obrenovac koja su stradala u prošlogodišnjim majskim poplavama. 40 porodica dobilo je pomoć u vidu suprasnih nazimica i stočne hrane tokom oktobra i novembra meseca 2014. godine kao deo jednogodišnjeg projekta „Rehabilitacija nakon poplava“ koji realizuju Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) i Gradska opština Obrenovac, a uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji. Nakon uspešno sprovedene distribucije pomoći, lokalni saradnici prate napredak poljoprivrednih gazdinstava kojima je dodeljena pomoć i pružaju im stručne savete (veterinarske konsultacije, savete oko držanja svinja i stočne hrane, preporuke za dalje razvijanje stočarske proizvodnje i sl.).

Poseta poljoprivrednicima u Obrenovcu 2

Tokom jučerašnje posete, poljoprivrednici su izrazili zadovoljstvo pomoći i stručnom podrškom koju dobijaju u okviru projekta. Za neke od porodica to je bila i jedina konkretna pomoć koju su dobili i koja im je omogućila da ponovo pokrenu stočarsku proizvodnju nakon štete koju su pretrpeli. EHO će i u narednom periodu nastaviti da pruža stručnu podršku ovim poljoprivrednicima i tako biti deo aktivnosti koje imaju za cilj punu rehabilitaciju ovih prostora.

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran  Diakonie Fondacija za otvoreno drustvo  eu   unhcr