Visits 303145

Edukacije iz oblasti dijakonije i socijalnog rada u Republici Češkoj

Ekumenska humanitarna organizacija je dugogodišnji partner Internacionalne akademije za dijakoniju i socijalni rad Centralne i Istočne Evrope (interdiac) iz Češkog Tešina i svake godine objavljuje konkurs za upis naših studenata na interdiac osnovne studije. Ovom prilikom objavljujemo konkurs za upis na jedan semestar iz oblasti dijakonije i socijalnog rada koji će početi u septembru 2015.godine a završava se u januaru 2016.godine.

Opširnije: Uslovi upisa na intediac osnovni semestar iz dijakonije i socijalnog rada 2015/16.godine

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr