Visits 193111

Finalna lista korisničkih porodica u projektu „Rehabilitacija kuća zasnovana na potrebama socijalno ugroženih porodica koje su bile pogođene poplavama u Srbiji“

Rehabilitacija kuca

EHO je nakon detaljne procene stanja oštećenja objekata od poplava i stepena socijalne ugroženosti porodica, kroz više krugova selekcij i upoređivanja sa spiskovima drugih organizacija, transparentno odabrao korisničke porodice i napravio Finalnu listu, sa ukupnim brojem od 367 korisničkih porodica koje žive na teritoriji Gradske opštine Obrenovac, Gradske opštine Lazarevac, Grada Valjeva i Grada Šapca.

Korisničke porodice žive u više od 40 naselja u ove četiri jedinice lokalne samouprave.

Od 4. maja 2015. EHO nije u mogućnosti da postojeću Finalnu listu korisničkih porodica, menja ili da je proširuje sa novim korisnicima/cama.

U zavisnosti od oštećenja kuće, tokom poplava, EHO je definisao četiri (4) kategorije pomoći:

1. Kategorija 1: Sušenje stambenog prostora i hitne i manje popravke u kući - vrata, prozor, podovi, zidovi, sanitarna oprema i dr. Budžet: do 1'000 evra.

2. Kategorija 2: Individualna rešenja za rehabilitaciju, popravke u kući – popravka kanalizacije, WC, kupatilo, krov, plafon, podovi, instalacije i dr. Budžet: do 2'000 evra.

3. Kategorija 3: Individualna rešenja za rehabilitaciju, velike popravke u kući - rekonstrukcija dela kuće, popravka kanalizacije, WC, kupatilo, krov, plafon, podovi, instalacije i dr. Budžet: do 3'000 evra

4. Kategorija 4: Individualna rešenja za izgradnju male kuće jezgra Investicija za izgradnju novih malih kuća jezgra, od polovnog građevinskog materijala: Budžet: do 4'700 evra.

U prilogu se nalazi Excel tabela sa korisničkim porodicama i dodeljenim kategorijama.

attachment EHO, Finalna lista korisnickih porodica, Poplave 2014.xls

 

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran  Diakonie Fondacija za otvoreno drustvo  eu   unhcr