Visits 202393

Završetak projekta „Rehabilitacija nakon poplava“

rehabilitacija nakon poplava 1

„Rehabilitacija nakon poplava – podrška malim gazdinstvima ugroženim u poplavama” je projekat koji su od 01. septembra 2014. do 31. avgusta 2015. godine realizovali Ekumenska humanitarna organizacija i Gradska opština Obrenovac uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji.

Ovaj projekat je bio namenjen rehabilitaciji poljoprivrednih gazdinstava koja su prijavila uginuće domaćih životinja u četiri mesne zajednice u gradskoj opštini Obrenovac: Poljane, Konatice, Draževac i Veliko Polje. Aktivnostima projekta podržano je 40 gazdinstava kroz nabavku životinja (suprasnih nazimica) i stočne hrane (za svinje, ovce, goveda, pernate životinje) kao i kroz stručno savetovanje. Vrednost pomoći po gazdinstvu iznosila je oko 116.000 dinara.

rehabilitacija nakon poplava 2

Nakon selekcije i potpisivanja ugovora sa korisnicima pomoći, distribucija pomoći je obavljena tokom oktobra i novembra meseca 2014. godine. Nakon distribucije, podržanim poljoprivrednim gazdinstvima ponuđena je stručna podrška i savetovanje za sve dileme koje su imali u procesu daljeg razvijanja njihove stočarske proizvodnje.

Završni događaj koji je okupio predstavnike opštine i ambasade Norveške održan je u ponedeljak 21. septembra na imanju jednog od podržanih korisnika.

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran  Diakonie Fondacija za otvoreno drustvo  eu   unhcr