Visits 201478

EHO pomaže izbeglice na graničnom prelazu Berkasovo - Bapska

berkasovo 01

U period, 5. oktobar - 1. novembar 2015. godine EHO je organizovao celodnevni rad na terenu (u dve ili tri smene), na graničnom prelazu  Berkasovo - Bapska. U distribuciji humanitarne pomoći, učestvovali/e su zaposleni/e i volonteri/ke EHO.

Tokom 28 dana terenskog rada EHO je distribuirao oko 10 tona jabuka, 10 tona banana, 40000 komada zemički I kifli, 8500 l vode, 3000 čokoladica, 10000 pakovanja keksa, 4000 pakovanja kikirikija, 3000 pakovanja sušenog voća, 2000 malih pakovanja šampona, 1700 sapuna, 2000 pakovanja džepnih I bebi vlažnih maramica, 7500 pakovanja maramica, 500 kabanica,  20 šatora, 200 rančeva, 400 pari cipela, 100 para trenerki, 200 komada zimskih kapa I rukavica.

berkasovo 03

Usluge Prve pomoći (osnovni lekarski pregled, saniranje rana, povreda i izdavanje osnovnih lekova) koristilo je oko 2500 izbeglica.

Tokom četiri nedelje rada na terenu, na  graničnom prelazu sa Hrvatskom (Berkasovo – Bapska), EHO je distribuirao humanitranu pomoć za oko 25000 izbeglica. 

Početkom oktobra, 2015. godine, EHO je otpočeo saradnju sa UNHCR partnerom  - Humanitarni centar za integraciju i toleranciju (HCIT), gde pruža logističku podršku HCIT-u, tokom distribucije humanitarne pomoći u vidu vode, ćebadi, kabanica i energetskih biskvita.

berkasovo 02

EHO sprovodi projekat putem decentralizovanog rada. Distribuciju humanitarne pomoći i pružanje prve pomoći, radi lokalno osoblje – volonteri/ke Evangeličke metodističke crkve i Slovačke evangeličke AV crkve iz Šida. Ova lokalna grupa volontera/ki predstavlja dve dijakonijske grupe unutar jedinstvene mreže Dijakonijskih grupa EHO (DG EHO). Mreža DG EHO ima 30 aktivnih grupa u 20 jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, R. Srbije. Ova mreža je aktivna od 1996. godine.           

Projekat se realizuje u saradnji i uz finansijsku podršku švajcarskih partnera/donatora, HEKS/EPER, SWISS SOLIDARITY i SDC, kao i uz  finansijsku podršku norveškog partnera – Norwegian Church Aid (NCA) i lokalnih partnera/donator, UNHCR i HCIT. 

Oznake: Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, HEKS EPER, Swiss Solidarity, UNHCR

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran  Diakonie Fondacija za otvoreno drustvo  eu   unhcr