Visits 298443

Studijska poseta Makedoniji

Poseta Ministarstvu

U periodu od 10. do 13. novembra 2015. godine, predstavnice šest osnovnih škola sa područja Novog Sada zajedno sa projektnim timom Ekumenske humanitarne organizacije posetili su Makedoniju. Tom prilikom posećene su osnovne škole u Skoplju i Velesu, makedonsko Ministarstvo obrazovanja i nauke i partnerska organizacija “Otvorete gi prozorcite”. Cilj posete je bila razmena iskustva i upoznavanje sa inkluzijom učenika sa invaliditetom u Makedoniji i korišćenjem asistivnih tehnologija koje nekim učenicima sa invaliditetom omogućavaju samostalnije praćenje nastave i veću angažovanost tokom časa. Ova studijska poseta deo je aktivnosti projekta „Aktivna inkluzija – E-pristupačno obrazovanje u Srbiji“.

Poseta skoli

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr