Visits 307829

Predstavljen izveštaj o sprovođenju politika prema povratnicima

Fotografija 01

U sredu 25. novembra 2015. godine u prostorijama Press centra Udruženja novinara Srbije u Beogradu, novinarima su predstavljeni rezultati prve godine projekta „Perspektive jednakih mogućnosti za povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji“ koji se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije. Rezultate su predstavili Danilo Ćurčić, autor izveštaja, Damir Krkobabić, koordinator projekta i Marija Ristić Milovanović, pravna saradnica.

Jedna od implementiranih aktivnosti u prvoj projektnoj godini bio je monitoring i evaluacija lokalnih regulativa i praksi u vojvođanskim opštinama. Monitoring je obavljen u periodu od februara do juna meseca 2015. godine, a kvantitativni i kvalitativni podaci sabrani su i obrađeni u Izveštaju o sprovođenju javnih politika prema povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji u Vojvodini.
Od 45 opština u Vojvodini, informacije su prikupljene iz 44 opštine. Rezultati su pokazali da 24 jedinice lokalne samouprave ima usvojene lokalne akcione planove za rešavanje pitanja povratnika, koji su preduslov za bilo kakvo bavljenje problemima povratnika, u 7 jedinica lokalne samouprave akcioni planovi su u procesu usvajanja, dok njih 13 nema usvojen ovaj dokument. 35 jedinica lokalne samouprave ima osnovane savete za migracije, ali se samo 9 saveta sastajalo tokom prethodne godine. Situacija sa budžetskim sredstvima za unapređenje položaja lica vraćenih u Srbiju po osnovu sporazuma o readmisiji je dosta lošija: samo 13 opština ima opredeljena budžetska sredstva, jedna jedinica lokalne samouprave koristi projektna sredstva, a pitanje je da li su sredstva, koja variraju od 300.000 do 2 miliona dinara, dovoljna za rešavanje problema koje strategija navodi.
Istraživanje je kao osnovne institucionalne probleme izdvojilo registraciju povratnika (ne postoje dovoljno precizni podaci) i nedovoljne kapacitete za praćenje sprovođenja strategije i lokalnih akcionih planova, dok su osnovni problemi sa kojima se povratnici sreću pristup ličnim dokumentima posle deportacije u Srbiju, pitanje obrazovanja i ostvarivanje prava na adekvatno stanovanje.

Fotografija 02

Rezultati i preporuke sprovedenog istraživanja predstavljaju uvod za projektne aktivnosti u drugoj godini koje će obuhvatiti kako debate sa predstavnicima lokalnih samouprava u cilju pronalaženja konkretnih i operativnih mera za unapređenje postojećih, odnosno uvođenje novih politika prema povratnicima, tako i osnaživanje samih povratnika da prepoznaju eventualne diskriminatorne prakse i reaguju na njih.
Od decembra 2014. godine Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) iz Novog Sada realizuje dvogodišnji projekat „Perspektive jednakih mogućnosti za povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji“. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije.
Snimak konferencije možete pogledati na: https://www.youtube.com/watch?v=r_9JZ6G1lnQ

foto: M.Miškov — Press centar UNS-a

FaLang translation system by Faboba

Partneri