Visits 316457

Debata o politikama i praksama prema povratnicima u Zrenjaninu

debata o politikama 1

Analiza postojećih regulativa i mehanizama u Zrenjaninu koje se tiču povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji kao i identifikacija problema i prepreka sa kojima se povratnici susreću u procesu lokalne integracije bile su teme debate koja je u utorak 22. decembra 2015. godine u Zrenjaninu okupila različite lokalne aktere.

Romska koordinatorka, zdravstvena medijatorka, predstavnici i predstavnice Povereništva za izbeglice i migracije, lokalne filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, lokalnog Crvenog krsta i nevladinih organizacija zajednički su, između ostalog, preporučili da je potrebno (1) u većoj meri informisati i motivisati korisnike za usluge koje su im dostupne na lokalu, (2) prilagoditi kriterijume u postojećim programima pomoći potrebama i mogućnostima marginalizovanih grupa, (3) posebnu pažnju posvetiti obrazovanju dece jer je to način da se krug siromaštva prekine (a siromaštvo je osnovni razlog za migracije) i (4) uspostaviti kvalitetniju međusektorsku saradnju.

Debata u Zrenjaninu je prva u nizu debata koje su deo projekta „Perspektive jednakih mogućnosti za povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji“. Projekat finansira Evropska unija u okviru programa „Podrška civilnom društvu 2013.“.

debata o politikama 2

FaLang translation system by Faboba

Partneri