Visits 299947

Debata o politikama i praksama prema povratnicima u Subotici

Debata o politika i praksama 1

Analiza postojećih regulativa i mehanizama u Subotici koje se tiču povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji kao i identifikacija problema i prepreka sa kojima se povratnici susreću u procesu lokalne integracije bile su teme debate koja je u četvrtak 28. januara 2016. godine u Subotici okupila različite lokalne aktere.

Predstavnici Gradske uprave, Doma zdravlja, Povereništva za izbeglice i migracije, Crvenog krsta, subotičke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za socijalni rad, kao i predstavnici civilnog sektora – Edukativnog centra Roma i lokalnog projekta „Pružanje pomoći IRL“ naglasili su, tokom debate, važnost rešavanja pitanja registracije povratnika i pristupa ličnim dokumentima, ali i komunikacije između institucija u Srbiji i onih iz zemalja odakle se povratnici vraćaju, kako bi podrška povratnicima bila kvalitetnija i održivija.

Debata o politika i praksama 2

Debata u Subotici je druga u nizu debata koje su deo projekta „Perspektive jednakih mogućnosti za povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji“. Projekat finansira Evropska unija u okviru programa „Podrška civilnom društvu 2013.

FaLang translation system by Faboba

Partneri