Visits 298547

Projekat Ekumenske humanitarne organizacije i partnerske organizacije HIA iz Mađarske

HIA 1

ZA POMOĆ PORODICAMA ČIJI SU OBJEKTI OŠTEĆENI U POPLAVAMA U MAJU, 2014. GODINE I DONACIJA U MEDICINSKOJ OPREMI OPŠTOJ BOLNICI U LOZNICI. 

Ovim projektom, biće podržano ukupno 44 socijalno ugrožene porodice – 22 porodice iz Gradske opštine Lazarevac i 22 porodica iz  Gradske opštine Obrenovac. Sve socijalno ugrožene porodice će dobiti stručnu pomoć i građevinski materijal (u vrednosti od 1000 evra, I kategorija, za 24 porodice i u vrednosti od 2000 evra, II kategorija, za 20 porodica) da unaprede uslove stanovanja.

Ceo projekat se zasniva na EHO principima rada, kao i participativnoj metodologiji rada za podšku inkluzivnim procesima i poboljšanju uslova stanovanja socijalno ugroženih kategorija u R. Srbiji.

Ovaj projekat je započet tokom 2015. godine i trajaće do 31. marta, 2016. godine.

HIA 2

Pored radova na sanaciji oštećenja na stambenin objektima nastalih tokom poplava u maju, 2014. godine, projekat će obezbediti i medicinske aparate za Opštu bolnicu u Loznici. Očekuje se da će tokom marta, 2016. godine ova donacija biti uručena Opštoj bolnici u Loznici.    

Projekat realizuje EHO u saradnji sa mađarskim partnerom, HIA (Hungarian Interchurch Aid). 

Donator projekta, čiji budžet je 82.000,00 evra, je Ministarstvo inostranih poslova Mađarske. 

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr