Visits 303138

EHO nastavlja sa realizacijom humanitarnog projekta za pomoc izbeglicama

izbeglice

Tokom januara i februara, 2016. godine EHO je nastavio sa terenskim radom, distribucijom humanitarne pomoci, uslugama medicinskog tima i opremanjem prihvatnih centara. U tom periodu EHO usluge, u Principovcu, Šidu i Adaševcima, koristilo je više od 40000 izbeglica.
I u martu, 2016. godine, EHO nastavlja sa realizacijom humanitarnog projekta za pomoc izbeglicama.
U narednom periodu, a u dijalogu sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, EHO ce definisati svoje dalje akcije za pomoć izbeglicama.

Očekuje se da će se humanitarni projekti za pomoć izbeglicama nastaviti tokom cele 2016. godine.
Projekti se realizuje u saradnji i uz finansijsku podršku švajcarskih partnera/donatora, HEKS-EPER, Swiss Solidarity i SDC, kao i uz finansijsku podršku norveškog partnera – Norwegian Church Aid (NCA), nemačkog partnera Diakonie Württemberg i Diakonie Katastrophenhilfe.

Oznake: Diakonie Württemberg, Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, HEKS EPER, Swiss Solidarity, Diakonie Katastrophenhilfe

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr