Visits 299950

EHO uspešno organizovala međunarodnu konferenciju o političkoj teologiji

EHO 4 7 11 2015

EHO projekat Škola ekumenizma je uspešno organizovala međunarodnu konferenciju pod nazivom „Politička teologija: teološka promišljanja o savremenoj politici“ (Political Theology: Theological Reflection on Contemporary Crisis) 4-7 novembra 2015 u Beogradu. Konferencija je održana u saradnji dve međunarodne mreže - Mreže za razvoj ekumenskih vođa u misiji (DELM) i Mreže za razvoj ekumenskog naučavanja u srednjoj i istočnoj Evropi (NELCEE) koje rade pod okriljem Svetskog saveta crkava (WCC) i partnerske organizacije ICCO-Kerkinactie iz Holandije. Direktni partner EHO u organizaciji ove konferencije bio je Biblijsko bogoslovski institut Sv. Andrije (St. Andrew’s Biblical Theological Institute) iz Moskve.

Učesnici konferencije su bili renomirani teolozi iz pravoslavnih, katoličkih, grkokatoličkih i protestantskih crkava iz Srbije, Rusije, SAD, Kanade, Velike Britanije, Holandije, Litvanije, Latvije, Estonije, Austrije, Belorusije, Grčke, Rumunije i Bugarske. Podnosioci referata su, svako iz svog posebnog ugla gledanja svoje verske tradicije i akademske pozadine, vodili teološke dijaloge o različitim aspektima savremene političke krize u Evropi u svetu. Sa velikom pažnjom i uvažavanjem su ispraćene prezentacije predstavnika Ekumenske humanitarne organizacije o praktičnom radu naše organizacije sa migrantima sa Bliskog istoka i Afrike. 

U najavi: EHO i partnerske organizacije iz obe spomenute mreže zajednički rade na izdavanju zbornika akademsko-teoloških radova sa konferencije s ciljem da se ta publikacija objavi i distribuira na engleskom jeziku u svetu i srpskom/hrvatskom/bosanskom  jeziku u našem regionu.

FaLang translation system by Faboba

Partneri