Visits 202556

Delegacija Švajcarske konfederacije u poseti EHO

Delegacija Svajcarske 1 Group photo

U periodu od 20 do 22. maja 2016. godine u studijskoj poseti Srbiji boravila je delegacija Švajcarske konfederacije, koju je predvodio savezni kancelar Valter Turhner. Delegaciju su činili i kantonalni kancelari iz 18 švajcarskih kantona, kao i ambasador Švajcarske u R. Srbiji.  

U sklopu studijske posete Srbiji, u subotu 21. maja 2016. godine, delegacija Švajcarske konfederacije boravila je u poseti Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji. EHO je upoznao goste sa svojim istorijatom i radom i nakon toga su organizovane terenske, kućne posete korisničkim porodicama u Adicama i Malom Beogradu.

Delegacija Svajcarske 2 Arrival and welcome

Delegacija Svajcarske 3 EHO PPP

Delegacija Svajcarske 4 Home visit Adice IDP family

Delegacija Svajcarske 6 Home visit Mali Beograd Returnees family from Ticcino

U Adicama je organizovana poseta korisničkoj porodici koja je 1999. godine raseljena sa Kosova i Metohije. Ova porodica je uz pomoć EHO projekta unapredila uslove stanovanja i izgradila novo kupatilo. Nakon toga organizovana je poseta korisničkoj porodici u Malom Beogradu. Ova povratnička porodica je vraćena po sporazumu o readmisiji iz švajcarskog kantona Tićino, 2013. godine. EHO je obezbedio neophodnu ličnu dokumentaciju za porodicu, kao i grant za samozapošljavanje.

Članovi delegacije Švajcarske konfederacije su upoznati sa projektnim aktivnostima EHO, kao i metodologijom rada i bili su u mogućnosti da putem direktnog kontakta (razgovara) sa članovima porodice, saznaju više o njihovom iskustvu integracije i značaju ovakvih projekata.       

Od 2007. godine rad EHO i švajcarske organizacije HEKS-EPER u oblasti socijalne inkluzije Roma i drugih ranjivih grupa, migracija i reintergracije povratnika, finansijki podržava Švajcarska konfederacija, kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC, Swiss Agency for Development and Cooperation) i Sekretarijat za migracije  (SEM, Secretariat for Migration). 

Oznake: Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, HEKS EPER

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran  Diakonie Fondacija za otvoreno drustvo  eu   unhcr