Visits 308315

Debata o politikama i praksama prema povratnicima u Novom Sadu

debata o politikama Foto 1

Analiza postojećih regulativa i mehanizama u Novom Sadu koje se tiču povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji kao i identifikacija problema i prepreka sa kojima se povratnici susreću u procesu lokalne integracije bile su teme debate koja je u sredu 25. maja 2016. godine u Novom Sadu okupila različite lokalne aktere.

Predstavnici Centra za socijalni rad, Kancelarije za inkluziju Roma, Crvenog krsta, pedagoški asistenti u školskim i preškolskim ustanovama, zdravstveni medijatori i predstavnici civilnog sektora izneli su niz problema sa kojima se povratnici susreću – od siromaštva, preko problema sa dokumentima do ostvarivanja različitih prava. Kao problem je istaknuto i to što Novi Sad još nema razvijene politike koje bi precizno odredile aktivnosti koje se preduzimaju kako bi povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji bila omogućena što uspešnija (re)integracija.

debata o politikama Foto 2

Debata u Novom Sadu poslednja je u nizu debata koje su deo projekta „Perspektive jednakih mogućnosti za povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji“. Projekat finansira Evropska unija u okviru programa „Podrška civilnom društvu 2013.

FaLang translation system by Faboba

Partneri