Visits 303138

Konkurs za upis na jednosemestralni kurs u 2017. na Interdiak

interdiac

Naša partnerska organizacija iz Češke Republike, interdiak (Internacionalna akademija za dijakoniju i socijalnu akciju Centralne i Istočne Evropu) iz Češke Republike, objavljuje konkurs za upis studenata na jednosemestralni kurs u 2017.
Više informacija saznajte iz objavljenog konkursa u prilogu (orginal i prevod).

 

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr