Visits 299949

Projekat znanjem ka prevenciji i protiv mitova o raku!

projekat

Poštovani, pozivamo Vas na predavanja čija su glavna tema prevencija malignih bolesti i rušenje mitova o raku. U okviru projekta imaćete priliku da u prijatnoj i interaktivnoj atmosferi učestvujete u predavanjima koja će voditi stručnjaci iz oblasti onkologije.

U prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije (Ćirila i Metodija 21) održaće se serija predavanja:

08. septembar 2016. u 18h

„Maligne bolesti i njihova prevencija“

Predavač: Prof. dr Marica Miladinov-Mikov

U okvuru projekta  ,,ZNANJEM KA PREVENCIJI  I PROTIV MITOVA O RAKU” Instituta za onkologiju Vojvodine i Gradske uprave za zdravstvo, u saradnji sa Ekumenskom  humanitarnom organizacijom  u Novom Sadu,  održaće se  prvo predavanje pod nazivom  ,,MALIGNE BOLESTI  I NJIHOVA PREVENCIJA“.  Predavanje je namenjeno edukaciji opšte populacije o značaju malignih bolesti u svetu i kod nas, mogućnostima prevencije istih kroz zdrave  životne stilove i mogućnostima  smanjenja smrtnosti ranom dijagnozom bolesti.

15. septembar 2016. u 18h

„Iz psihološkog ugla: ka prevenciji i protiv mitova o malignim bolestima“

Predavači: M. Sc. Ivana Novakov i M. Sc. Aleksandra Kovač

U okviru ovog predavanja govoriće se o značaju mentalnog zdravlja u očuvanju zdravog životnog stila pojedinca. Na predavanju će biti reči o konstruktivnim načinima nošenja sa stresom i efikasnim strategijama upravljanja emocijama kako bi se sprečila dugotrajna izloženost stresu, koja može imati značajan uticaj na celokupno psiho-fizičko stanje osobe, pa tako i na razvoj maligne bolesti. Poseban akcenat biće stavljen na neka česta pogrešna uverenja o malignim bolestima, psihološke reakcije na saznanje o bolesti, te na veštine komunikacije sa osobama koje imaju dijagnozu maligne bolesti.

21. septembar 2016. u 18h

„Vežbanje i zdravi životni stilovi“

Predavač: Prim. mr Miroslav Nedeljković

Brz tempo života i iscrpljenost isto kao i smanjena fizička aktivnost mogu biti jedan od faktora koji doprinose razvoju malignih bolesti. U okviru ovog predavanja učesnicima će biti objašnjeno kako pravilno dozirati svoju fizičku aktivnost u vezi sa uzrastom, konstitucijom i vrstom vežbanja.

27. septembar 2016. u 18h

„Od primarne do tercijalne prevencije u onkologiji“

Predavač: Prof. dr Svetlana Popović-Petrović

Određeni broj malignih obolenja su potencijalno preventabilni, te mere primarne prevencije podrazumevaju uklanjanje poznatih faktora rizika (pušenje, neadekvatna ishrana, gojaznost, kancerogeni u okolini, itd) ili favorizovanje protektivnih faktora i ponašanja. Često, prevencija malignih bolesti nije moguća, te se sprovode principi sekundarne prevencije, tj rano otkrivanje bolesti sprovođenjem skrining programa. Tercijernom prevencijom se eliminišu ili redukuju komplikacije tretmana maligne bolesti i sprečava se invalidnost, odnosno obezbeđuje se kvalitetniji život.

 

• Projekat Znanjem ka prevenciji i protiv mitova o raku_obavetenje.doc

FaLang translation system by Faboba

Partneri