Visits 307722

Obuka za lokalne saradnike za aktivnu podršku porodicama i integraciju u zajednicu

obuka za saradnike 1

Od 11. do 12. oktobra 2016. godine organizovana je obuka za 23 lokalna/e saradnika/ce sa teritorije cele Srbije koji će pružati aktivnu podršku i pratiti proces reintegracije povratničkih porodica iz pokrajine Baden –Virtemberg, Nemačka.

Obuka je imala za cilj sticanje znanja i veština kao što su: pridruživanje porodici, osnaživanje porodice, procena porodične problematike, koordinacija između porodice i drugih institucija, podizanje kapaciteta porodice u rešavanju sopstvenih problema kao i povećanje nivoa inicijativnosti, sigurnosti, samopouzdanja, stabilnosti, samostalnosti i drugih kompetencija porodice, a sve u cilju bolje integracije u zajednicu.

obuka za saradnike 3

Podrška reintegraciji ugroženih porodica sastojaće se iz sledećih mera i usluga:

  • uspostavljanje minimalnih sanitarnih uslova i poboljšanje uslova stanovanja;
  • integracija dece u obrazovni sistem i obezbeđivanje kontinuiranog školovanja;
  • pružanje informacija, savetovanje i podrška pri izdavanju ličnih dokumenata i u kontaktima sa državnim institucijama i službama;
  • mere ekonomskog osnaživanja putem samozapošljavanja;
  • savetovanje i podrška korišćenju mogućnosti legalne migracije;
  • poboljšanje zdravstvene zaštite.

Formiranje mreže lokalnih saradnika za reintegraciju i njihova obuka deo su projekta "Podrška (re)integraciji ugroženih porodica" koji se realizuje uz podršku Diakonie Virtemberg (DW) iz Nemačke.

obuka za saradnike 4

FaLang translation system by Faboba

Partneri