Visits 299947

Pokretanje usluge lični pratilac deteta

pratilac 01

U periodu od 5.-7. novembra u prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije održana je akreditovana obuka pod nazivom „POKRETANJE USLUGE LIČNI PRATILAC DETETA“ koja ima za cilj razvijanje i licenciranje usluge lični pratilac deteta.

Ciljevi obuke:

  • Sticanje znanja i veština za obavljanje posla lični pratilac deteta
  • Unapređenje veština za prevazilaženje teškoća u radu ličnog pratioca deteta i ostvarivanje pune saradnje sa porodicom i akterima vaspitno-obrazovnog procesa 
  • Upoznavanje sa specifičnostima porodice, brige o deci i funkcionisanja porodice u socijalnom kontekstu; uspostavljanje odnosa poverenja ličnog pratioca sa članovima porodice
  • Sticanje znanja o značaju i potrebi za obrazovnom inkluzijom i punom socijalnom uključenošću dece sa smetnjama u razvoju
  • Izgradnja kapaciteta pružaoca usluga potrebnih za realizaciju usluge Lični pratilac deteta
  • Upoznavanje sa svim fazama razvoja usluge Lični pratilac deteta 

Ekumenska humanitarna organizacija u narednom periodu planira da pokrene i licencira uslugu lični pratilac deteta i na taj način doprinese boljoj inkluziji dece sa smetnjama u razvoju u vaspitno-obrazovni proces. 

pratilac 02

pratilac 03

FaLang translation system by Faboba

Partneri