Visits 201634

Ulica NIJE i NE SME biti dom nijednom detetu!

ulicanijednom

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) 9. novembra započela je kampanju zagovaranja prava dece uključene u život i/ili rad na ulici pod sloganom “Ulica NIJE I NE SME biti dom nijednom detetu.”.

Kampanja ima za cilj podizanje nivoa svesti lokalne zajednice o postojanju dece koja usled veoma niskih egzistencijalnih uslova borave na ulicama grada Novog Sada i celom regionu, preskaču detinjstvo i neretko postaju žrtve zlostavljanja, zanemarivanja i zloupotrebe, radnog i ekonomskog eksploatisanja, kao i žrtve trgovine ljudima. Njihova prava se svakodnevno krše.

U mesecu kada se obeležava Međunarodni dan deteta, 20. novembar, dan kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila Konvenciju o pravu deteta 1989. godine, koju je Republika Srbija ratifikovala, podsetićemo građane da biti dete ulice ne znači imati ulicu za dom i da nijedno dete ne treba da bude nevidljivo, neobrazovno, nepismeno, zanemareno i nezaštićeno.

Sve države potpisnice Konvencije o pravu deteta obavezale su se na to da obezbede sve potrebne uslove da svako dete samim rođenjem ima pravo na život, opstanak i zdrav razvoj deteta.

Srbija je jedna od četiri zemlje u regionu gde je kampanja započeta i ujedno predstavlja napor Regionalne mreže jugoistočne Evrope za decu uključenu i život i/ili rad na ulici i napore njenih članica da odgovornim institucijama i društvo u celini skrene pažnju na svakodnevno kršenje prava ove izrazito vulnerabilne grupe dece.

Regionalnu kampanju kao i kampanju EHO podržala je organizacija Save the Children in North West Balkans.

Podržite i digitalni aspekt kampanje na Facebook stranici Ulica Nije Dom.

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran  Diakonie Fondacija za otvoreno drustvo  eu   unhcr