Visits 299947

Ulica NIJE i NE SME biti dom nijednom detetu!

ulicanijednom

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) 9. novembra započela je kampanju zagovaranja prava dece uključene u život i/ili rad na ulici pod sloganom “Ulica NIJE I NE SME biti dom nijednom detetu.”.

Kampanja ima za cilj podizanje nivoa svesti lokalne zajednice o postojanju dece koja usled veoma niskih egzistencijalnih uslova borave na ulicama grada Novog Sada i celom regionu, preskaču detinjstvo i neretko postaju žrtve zlostavljanja, zanemarivanja i zloupotrebe, radnog i ekonomskog eksploatisanja, kao i žrtve trgovine ljudima. Njihova prava se svakodnevno krše.

U mesecu kada se obeležava Međunarodni dan deteta, 20. novembar, dan kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila Konvenciju o pravu deteta 1989. godine, koju je Republika Srbija ratifikovala, podsetićemo građane da biti dete ulice ne znači imati ulicu za dom i da nijedno dete ne treba da bude nevidljivo, neobrazovno, nepismeno, zanemareno i nezaštićeno.

Sve države potpisnice Konvencije o pravu deteta obavezale su se na to da obezbede sve potrebne uslove da svako dete samim rođenjem ima pravo na život, opstanak i zdrav razvoj deteta.

Srbija je jedna od četiri zemlje u regionu gde je kampanja započeta i ujedno predstavlja napor Regionalne mreže jugoistočne Evrope za decu uključenu i život i/ili rad na ulici i napore njenih članica da odgovornim institucijama i društvo u celini skrene pažnju na svakodnevno kršenje prava ove izrazito vulnerabilne grupe dece.

Regionalnu kampanju kao i kampanju EHO podržala je organizacija Save the Children in North West Balkans.

Podržite i digitalni aspekt kampanje na Facebook stranici Ulica Nije Dom.

FaLang translation system by Faboba

Partneri