Visits 299947

Mere za poboljšanje politika i praksi prema povratnicima

mere

Ekumenska humanitarna organizacija novembra 2014. godine započela je sa realizacijom dvogodišnjeg projekta „Perspektive jednakih mogućnosti za povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji“. Projekat finansira Evropska unija u okviru programa Podrška civilnom društvu 2013.“.

Monitoring lokalnih politika i praksi, kao jedna od projektnih aktivnosti, obavljen je u periodu od februara do juna meseca 2015. godine. U „Izveštaju o sprovođenju javnih politika prema povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji u Vojvodini“ sabrani su i obrađeni kvantitativni i kvalitativni podaci prikupljeni na projektu. Izveštaj je bio promovisan i predstavljao je polaznu osnovu za seriju javnih debata o unapređenju postojećih, odnosno uvođenju novih, lokalnih politika prema povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji.

Tokom debata iskristalisali su se predlozi mera koji svojom univerzalnošću prevazilaze lokalni nivo i čijom bi primenom proces integracije povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji bio poboljšan o kojoj god da je lokalnoj samoupravi reč. U prilogu se nalazi predlog mera sabranih sa održanih debata.

Predlozi mera za poboljšanje politika i praksi prema povratnicima po osnovu sporazuma readmisiji.

FaLang translation system by Faboba

Partneri