Visits 361455

EHO apel za pomoć izbeglicama/migrantima - izgradnja objekta za majke i decu u Somboru

evangelical lutheran logo big

EHO apel za pomoć izbeglicama/migrantima dobio je finansijsku podršku od partnerske organizacije iz Amerike - ELCA (Evangelical Lutheran Church of America) za realizaciju projekta “Humanitarna pomoć izbeglicama u Srbiji”.

Projekat “Humanitarna pomoć izbeglicama u Srbiji” je započeo sa realizacijom 1. oktobra, 2016. godine i trajaće do 31. marta, 2017. godine.

U sklopu projekta biće izgrađen i opremljen montažni objekat za dnevne akitvnosti majki sa malom decom i decu uzrasta do 18. godina, a kao deo Prihvatno tranzitnog centra u Šikarama u Somboru. Izgrađeni montažni objekat će pripasti Gradu Somboru, dok će pravo korišćenja nad objektom biti dodeljeno Komesarijatu za izbeglice i migracije R. Srbije. Nakon okončanja izbegličke krize, u objektu će po zahtevu EHO, biti organizovane različite usluge za decu i mlade i iz osetljivih grupa, kao što su OSI, Romi/kinji i povratnici po osnovu sporazuma o readmisiji.

Deo sredstava će biti usmeren na troškove održavanja montažnog objekta u Prihvatno tranzitnom centru u Šikarama, Sombor, troškove pranja i sušenja posteljine i troškove nabavke higijenskih artikala za isti Centar i troškove pripreme kuvanih obroka u kuhinji u Prihvatno tranzitnom centru u Adaševcima, gde će se pripremati 6000 obroka dnevno (za izbeglice smeštene u Prihvatno tranzitnim centrima u Adaševcima, Šidu i Principovcu).  

Na ovaj način EHO je nastavio da pruža podršku R.Srbiji u njenim naporima da pruži adekvatnu i efikasnu humanitarnu pomoć izbeglicama/migrantima, koji su smešteni u Centrima za azilante i Prihvatno tranzitnim centrima za izbeglice na teritoriji R. Srbije.

EHO apel za pomoć izbeglicama/migrantima, koji se nastavlja i tokom 2017. godine, je još jednom postavio EHO na poziciju jedne od vodećih lokalnih OCD u R. Srbiji u pružanju adekvatne i efikasne humanitarne pomoći, ljudima u potrebi. Putem EHO apela za pomoć izbeglicama/migrantima (od avgusta, 2015.) prikupljeno je 1.85 miliona evra.

Oznake: Evangelical Lutheran Church of America

FaLang translation system by Faboba

Partneri