Visits 354078

EHO apel za pomoć izbeglicama/migrantima - izgradnja bunara u Principovcu

HEKSEPER

 

 

EHO apel za pomoć izbeglicama/migrantima dobio je finansijsku podršku od partnerske organizacije iz Švajcarske - HEKS EPER, za realizaciju projekta “Humanitarna pomoć izbeglicama u Srbiji”.

Projekat “Humanitarna pomoć izbeglicama u Srbijije započeo sa realizacijom 1. decembra, 2016. godine i trajaće do 31. mart, 2017. godine.

Veliki deo budžeta projekta biće usmeren na izgradnju potpuno novog bunara u Prihvatno tranzitnom centru Principovac u opštini Šid. Na ovaj način biće obezbeđena voda, za boravak max. 600 izbeglica u ovom Centru. Postojeći bunar je star, malog kapaciteta i ne može da obezbedi dovoljne količine vode (i neretko izbeglice ostaju bez vode). Izgradnja novog bunara će doprineti obezbeđivanju dovoljne količine vode potrebne za ishranu i ličnu higijenu 600 izbeglica.

Manji deo sredstava će biti usmeren na troškove održavanja više Prihvatno tranzitnih centara na severu R. Srbije, troškove pranja i sušenja posteljine u više Prihvatno tranzitnih centara na severu R. Srbije, kao i za kupovinu higijenskih artikala za izbeglice smeštene u Prihvatno tranzitnom centru u Subotici.

Na ovaj način EHO je nastavio da pruža podršku R.Srbiji u njenim naporima da pruži adekvatnu i efikasnu humanitarnu pomoć izbeglicama, koji su smešteni u Centrima za azilante i Prihvatno tranzitnim centrima za izbeglice na teritoriji R. Srbije.

EHO apel za pomoć izbeglicama/migrantima, koji se nastavlja i tokom 2017. godine, je još jednom postavio EHO na poziciju jedne od vodećih lokalnih OCD u R. Srbiji u pružanju adekvatne i efikasne humanitarne pomoći, ljudima u potrebi. Putem EHO apela za pomoć izbeglicama/migrantima (od avgusta, 2015.) prikupljeno je 1.85 miliona evra.

Oznake: HEKS EPER

FaLang translation system by Faboba

Partneri