Visits 303025

Organizovana akreditovana obuka za negovateljice u opštini Odžaci

odzaci 1

Ekumenska humanitarna organizacija u saradnji sa opštinom Odžaci je u periodu od 19.01.-22.01.2017. godine organizovala akreditovanu obuku za negovateljice angažovane na projektu ,,Pomoć u kući i kućna nega“ u opštini Odžaci. Akreditaciju Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu je dobilo 14 negovateljica koje će raditi direktno sa korisnicima na terenu. Osnovni cilj projekta je unapređenja kvaliteta života starih i osoba sa invaliditetom pružanjem viskokvalitetnih usluga pomoći u kući i kućne nege i njihov duži boravak u porodičnoj sredini, kao i što bolja socijalna inkluzija u društvo i smanjenje stope nezaposlenosti angažovanjem negovateljica i gerontodomaćica u opštini Odžaci. 

odzaci 2

odzaci 3

odzaci 4

odzaci 5

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr