Visits 353936

Terenski saradnici za migracije

Terenski saradnici

Tokom aprila, 2017. godine EHO će organizovati Obuku za terenske saradnike/ce, koji/e će biti angažovani/e na projektnoj komponenti Migracije, a u sklopu projekta ”Poboljšanje uslova života Roma/kinja i drugih marginalizovanih grupa, prevencija iregularnih migracija i podsticanje reintegracije povratnika u Srbiju”.

Selekcija polaznika/ca Obuke je urađena tokom marta meseca i Obuku će pohađati osam budućih saradnika/ca, koji će početkom maja meseca, odpočeti sa terenskim radom na teritoriji Grada Subotice, Grada Zrenjanina, Grada Kikinde i opštine Žitište.

Terenski saradnici/e će pružati direktne usluge/servise (informisanje, savetovanje, konsultacije, pružanju podrške u ostvarivanju prava na lokalu, urgenta pomoć, podrška u obrazovanju, (samo)zapošljavanju i stanovanju i dr.)      povrtanicima i drugim grupama u riziku od iregulanrnih migracija i u svom radu će direktno sarađivati sa opštinskim savetima za migracije i drugim relevantnim državnim organima/institucijama, na lokalu.

EHO će na ovaj način nastaviti svoj rad na razvoju dalje saradnje sa državnim organima/institucijama, umrežavanju i planiranju zajedničkih aktivnosti, sa ciljem poboljšanja kvaliteta usluga za povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji i za druge grupe u riziku od iregulanrnih migracija, na lokalnom nivou (usluge za reintergraciju povratnika i prevenciju sekundarnih migracija).     

Početkom 2016. godine, konzorcijumu – EHO (Srbija) i HEKS-EPER (Švajcarska), odobren je trogodišnji (2016. - 2018.) projekat  - ”Poboljšanje uslova života Roma/kinja i drugih marginalizovanih grupa, prevencija iregularnih migracija i podsticanje reintegracije povratnika u Srbiju”, u vrednosti od 1,9 mill CHF, koji finansiraju Švajcarska konfederacija (State Secretariat for Migration i Swiss agency for development and cooperation) i HEKS-EPER, kao i jedinice lokalne samouprave u Srbiji. Švajcarski partneri učestvuju sa 50% sredstava, dok EHO obezbeđuje preostalih 50% iz budžeta jedinica lokalne samouprave (partnerske JLS) i drugih međunarodnih izvora finansiranja.

Oznake: Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, HEKS EPER

FaLang translation system by Faboba

Partneri