Visits 361241

Međunarodni dan dece uključene u život i/ili rad na ulici

Međunarodni dan dece uključene u život i/ili rad na ulici ustanovljen je 2011. godine od strane Konzorcijuma za decu, vodeće međunarodne mreže posvećene zagovaranju prava dece uključene u život i/ili rad na ulici širom sveta.

Deca ulice predstavljaju fenomen koji nije stran većini zemalja u svetu, pa tako ni našem regionu. Pored Konzorcijuma za decu, sveobuhvatnom zaštitom dece uključene u život i/ili rad na ulici bave se razne druge organizacije i institucije. Deca ulice predstavljaju kategoriju dece koja su posebno ugrožena, i tokom boravka na ulici izložena su različitim opasnostima po život, zdravlje i integritet.

Prava ove dece se svakodnevno krše. Fenomen dece ulice nije fenomen koji je karakterističan za romsku nacionalnu zajednicu niti za kulturu i tradiciju jednog naroda. Glavni uzrok leži u siromaštvu koje ne pravi razliku između večinskih i manjinskih zajednica.

medjunarodni dan dece 1   medjunarodni dan dece 2

EHO i razne druge organizacije i institucije kao članice Regionalne mreže za decu uključenu u život i/ili rad na ulici realizuju različite programe i projekte podrške i zaštite ove dece.

EHO od 2009. godine u saradnji sa Herbert Stepic CEE Charity realizuje projekat „Terenski rad sa decom uključenom u život i/ili rad na ulici“  i svakodnevno radi na osnaživanju dece i posreduje pri obezbeđivanju usluga zdravstvene, socijalne, obrazovne i druge potrebne zaštite.

Prema istraživanju koje smo sproveli 2016. godine, na ulicama Novog Sada ima oko 137 dečaka i devojčica koji svoje detinjstvo provode na ulici, na taj način što se bave nekom vrstom rada koja im donosi prihode za zadovoljavanje osnovnih egzistencijalnih uslova života.

Više o fenomenu dece ulice i konkretnim podacima o broju dece koja rade na ulici možete pročitati u publikaciji koju su realizovale članice Regionalne mreže za decu uključenu u život i/ili rad na ulici i organizacija Save the Children In North West Balkans:

https://nwb.savethechildren.net/sites/nwb.savethechildren.net/files/library/Regional-Research-on-prevalence-of-street-children-phenomenon_0.pdf

#ulicanijedom #bezIZUZETKA

FaLang translation system by Faboba

Partneri