Visits 353938

Obuka za terenske saradnike za rad sa povratnicima i drugim grupama u riziku od migracija

Obuka 01

U periodu od 25. do 27. aprila 2017. godine u prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije (EHO) održana je obuka za terenske saradnike iz Kikinde, Zrenjanina, Žitišta i Subotice za rad sa povratnicima i drugim grupama u riziku od migracija. Obuka i terenski rad deo su aktivnosti koje EHO, u konzorcijumu sa švajcarskim partnerom HEKS-EPER, sprovodi u okviru projekta „Poboljašanje uslova života Roma/kinja i drugih marginalizovanih grupa, prevencija ilegalnih migracija i podsticanje reintegracije povratnika u Srbiju“. Projekat finansijski podržavaju Državni sekretarijat za migracije iz Švajcarske (SSM - State Secretariat for Migration, Switzerland), Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC - Swiss agency for development and cooperation, Switzerland), švajcarski HEKS-EPER, kao i jedinice lokalne samouprave u Srbiji.

 

Ciljevi obuke su bili da se utvrdi opis posla terenskih saradnika, pravila rada i nephodne kompetencije, da se mapiraju resursi lokalne zajednice i da se razmene iskustva o načinima rešavanja konkretnih problema i situacija na terenu. Prvoga dana obuke budućim terenskim saradnicima se obratio i Dejan Milisavljević, savetnik odeljenja za prihvat i zbrinjavanje povratnika po readmisiji Komesarijata za izbeglice i migracije. On je prisutnima predstavio zakonski okvir koji se odnosi na povratnike, programe stambenog zbrinjavanja i ekonomskog osnaživanja, proces prihvata povratnika i rad opštinskih migracionih saveta.

Odmah nakon obuke, saradnici počinju sa terenskim radom u gore navedene četiri opštine, a terenski rad podrazumeva, između ostalog, kontinuirano informisanje povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji i drugih lica u riziku od migracija o dostupnim resursima i uslugama, praćenje stepena ostvarivanja njihovih prava i saradnju sa institucijama na lokalu.

Obuka 02

Obuka 03

Oznake: Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, HEKS EPER

FaLang translation system by Faboba

Partneri