Visits 193111

Obuka za terenske saradnike za rad sa povratnicima i drugim grupama u riziku od migracija

Obuka 01

U periodu od 25. do 27. aprila 2017. godine u prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije (EHO) održana je obuka za terenske saradnike iz Kikinde, Zrenjanina, Žitišta i Subotice za rad sa povratnicima i drugim grupama u riziku od migracija. Obuka i terenski rad deo su aktivnosti koje EHO, u konzorcijumu sa švajcarskim partnerom HEKS-EPER, sprovodi u okviru projekta „Poboljašanje uslova života Roma/kinja i drugih marginalizovanih grupa, prevencija ilegalnih migracija i podsticanje reintegracije povratnika u Srbiju“. Projekat finansijski podržavaju Državni sekretarijat za migracije iz Švajcarske (SSM - State Secretariat for Migration, Switzerland), Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC - Swiss agency for development and cooperation, Switzerland), švajcarski HEKS-EPER, kao i jedinice lokalne samouprave u Srbiji.

 

Ciljevi obuke su bili da se utvrdi opis posla terenskih saradnika, pravila rada i nephodne kompetencije, da se mapiraju resursi lokalne zajednice i da se razmene iskustva o načinima rešavanja konkretnih problema i situacija na terenu. Prvoga dana obuke budućim terenskim saradnicima se obratio i Dejan Milisavljević, savetnik odeljenja za prihvat i zbrinjavanje povratnika po readmisiji Komesarijata za izbeglice i migracije. On je prisutnima predstavio zakonski okvir koji se odnosi na povratnike, programe stambenog zbrinjavanja i ekonomskog osnaživanja, proces prihvata povratnika i rad opštinskih migracionih saveta.

Odmah nakon obuke, saradnici počinju sa terenskim radom u gore navedene četiri opštine, a terenski rad podrazumeva, između ostalog, kontinuirano informisanje povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji i drugih lica u riziku od migracija o dostupnim resursima i uslugama, praćenje stepena ostvarivanja njihovih prava i saradnju sa institucijama na lokalu.

Obuka 02

Obuka 03

Oznake: Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, HEKS EPER

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran  Diakonie Fondacija za otvoreno drustvo  eu   unhcr